Z transparentního účtu ČAK odešla první platba na pomoc advokátům z Ukrajiny

Na Transparentním účtu ADVOKÁTI UKRAJINĚ, který otevřela Česká advokátní komora u Komerční banky na pomoc válkou zasaženým občanům na Ukrajině, se podařily nashromáždit již více než tři miliony korun. První platba, dva miliony korun, byla  z tohoto účtu poukázána dne 11. března 2022 na humanitární pomoc advokátům Ukrajinské národní advokátní komory (NAAU).

 

To, co se skrývá v historii pohybu na transparentním účtu ČAK pod bankovním označením „ostatní služby“, není nic jiného než dar Ukrajinské národní advokátní komoře, který spolu s dopisem předsedy ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M., odešel 11. března 2022 na místo, kde potřebují finanční prostředky i lidskou podporu nejvíce – do Kyjeva.

„Představenstvo České advokátní komory na svém zasedání dne 7. března 2022 rozhodlo o poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 000 Kč (cca 80 000 EUR) na humanitární pomoc Ukrajinské národní advokátní komoře prostřednictvím „Charitativní nadace pro pomoc právníkům“. Celoukrajinská charita finančně pomáhá právníkům, kteří v důsledku vojenského konfliktu přišli o domov, byli zraněni, nemají prostředky na živobytí anebo si nemohou koupit jídlo či léky,“ napsal v dopisu předseda ČAK, který také upozornil na to, že v současné situaci ovlivněné válečným konfliktem je komunikace velmi omezena, prakticky jen na e-mailovou korespondenci, a proto za současných okolností není ani možné, aby obě instituce společně podepsaly obvyklou darovací smlouvu.

ČAK proto požádala NAUU o písemné prohlášení, že Ukrajinská národní advokátní komora přijímá tento dar od českých advokátů, a pokud je to možné, aby je také informovala o konkrétním využití těchto darovaných prostředků.

 I nadále je možné přispívat na transparentní účet ADVOKÁTI UKRAJINĚ, jehož veškerý výtěžek bude použit na sociální, zdravotní, humanitární a charitativní účely.

Redakce AD

 

Go to TOP