České notářství se díky digitalizační novele dostalo na evropskou úroveň

Exkluzivně pro AD

 Už potřinácté odborná veřejnost vybírá legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2021 organizátoři hledají nejlepší předpis, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. V letošním ročníku je pět nominovaných a Advokátní deník postupně představuje všech pět kandidátů. Jedním z nich je i digitalizace notářské činnosti. 

Přestože se digitální transformace v ČR teprve rozjíždí, české notářství se od loňského září nejenže přiblížilo západoevropskému právnímu prostředí, ale v některých dílčích oblastech, jako je např. online sepis notářských zápisů, se dokonce stalo leaderem. Podle Mgr. Radima Neubauera, prezidenta Notářské komory ČR, kterého Advokátní deník požádal o rozhovor na toto téma, systém bez problémů funguje a notáři se s ním rychle sžili.

 

V rozhovoru pro AD jste ještě před začátkem účinnosti novely hovořil o tom, že notáři digitalizaci vítají a jsou na tuto změnu připraveni. Nyní mají již několik měsíců praxe za sebou – jaký je aktuální stav digitálního fungování notářských služeb?

Objem agendy, který si podnikatelé přejí vyřídit digitálně, zvládají notáři bez problémů. Očekáváme, že v nadcházejících měsících bude tato činnost narůstat s tím, jak se bude zvyšovat počet osob s bankovní identitou a elektronickým podpisem, kterým je podepisován elektronický notářský zápis na dálku.

Notářská komora ČR proto ve spolupráci s I. Certifikační autoritou vyvinula řešení, které v blízké budoucnosti, předpokládáme, že v průběhu března, umožní notářům vydávat elektronické podpisy účastníkům přímo v rámci videokonferenčního jednání. Aktuálně tedy zatím stále větší množství lidí do notářských kanceláří přichází v této záležitosti fyzicky. Nicméně v souhrnu za necelý půlrok účinnosti novelizovaného notářského řádu využili lidé digitální komunikaci v pěti tisících případech. A digitalizace notářství už má za sebou i jeden velmi zásadní úspěch – pražská notářka díky ní odhalila podvrh doložky o ověření podpisu plné moci a zabránila krádeži celé obchodní společnosti, a tedy i několikamilionové ztrátě.


Objevily se nějaké potíže při spouštění služeb, nebo vše proběhlo a jde naprosto hladce?

Asi každý nový počítačový systém odhalí část chyb až při reálném provozu, nám se tuto situaci podařilo zvládnout a systém funguje spolehlivě. A ani uživatelé na straně veřejnosti s ním neměli od začátku provozu zásadní problémy. V průběhu podzimu navíc došlo k jeho vylepšení spočívajícím v doplnění možnosti prokázání totožnosti pro zahraniční osoby skrze tzv. International ID gateway.


Máte v plánu ještě nějaká další vylepšení?

Pracujeme na zřízení tzv. anonymního přístupu, tedy možnost videokonferenčního jednání s notářem bez nutnosti prokázání totožnosti, který je vhodný například pro úvodní konzultace v případě, kdy lidé nemají k dispozici elektronický prostředek k prokázání totožnosti.


První společnost s ručením omezeným byla založena online již 17. září 2021. Vede si Komora statistiku, kolik jich vzniklo elektronicky do dnešní doby?

Jak jsem naznačil, v záležitosti zakládání s. r. o. lidé zatím raději kanceláře notářů navštěvují osobně, jelikož pokud jim to situace dovoluje, tak upřednostňují osobní kontakt s notářem. Digitálně se zatím pohybujeme pouze v nižších desítkách založených společností. Nicméně některé elektronicky sepsané notářské zápisy byly pro podnikatele o to důležitější, jelikož s ohledem na karanténu či izolaci byly jediným možným způsobem, jak potřebná rozhodnutí učinit. Věřím ale, že si lidé na digitální komunikaci zvyknou a budou ji v případě potřeby využívat.


Jaké typy elektronických dokumentů vyhledávají uživatelé nejčastěji?

Jsou to údaje z evidence ověřených podpisů a notářských zápisů, kdy za měsíc lidé této možnosti využijí zhruba ve dvou tisících případech. Každá doložka o ověření podpisu či notářský zápis vydané po 1. září 2021 nově obsahují unikátní pořadové číslo, které umožní ověřit jejich pravost na stránkách Notářské komory České republiky. Pro ještě větší usnadnění jsou tyto listiny opatřeny i QR kódem, takže po jeho načtení se zobrazí informace, který notář, kdy a na jaké listině ověřil čí podpis, nebo čeho se týkal sepsaný notářský zápis.


Veřejnost může elektronicky nahlížet také do veřejného seznamu listin o manželských majetkových režimech. Jak často žadatelé o informace využívají této možnosti?

Například u majetkového režimu manželů se měsíčně jedná až o sto lustrací. Násobně větší množství přístupů měsíčně realizují exekutorské úřady před nařízením exekuce v případě, že je povinný ženatý či vdaná. V případě pozitivního nálezu pak majetek nedlužícího manžela nepostihují, což nasvědčuje, že systém funguje. V tomto ohledu tedy můžu potvrdit, že digitalizace službě pomohla.


Významná část tzv. digitalizační novely notářského řádu se týkala i agendy vydávání vyššího ověření (apostil) k notářským listinám určeným do zahraničí…

Tato část agendy přešla z Ministerstva spravedlnosti na Notářskou komoru České republiky. Ta tuto službu kromě Prahy zřídila i v sídlech jednotlivých regionálních komor sídlících v šesti krajských městech, čímž se služba ještě více posunula směrem k občanům. Zachován byl samozřejmě i stávající systém zasílání listin k apostilaci poštou.


Máte nějakou zpětnou vazbu od uživatelů, zejména z podnikatelské sféry, jak jsou s elektronickými službami notářů spokojeni?

O případné spokojenosti nebo nespokojenosti ze strany těch, kdo naši digitální službu dosud využili, žádné zprávy nemáme. Ale vzhledem k tomu, že kontrola pravosti doložek o ověření podpisu se mezi lidmi velmi rychle rozšířila, věříme, že i podnikatelé spokojeni jsou a možnosti digitální komunikace s notářem opět využijí, pokud už se tak nestalo.


A jak se s legislativní novinkou, která aspiruje na Zákon roku sžili notáři?

Notářská komora své členy na digitální transformaci s předstihem průběžně v rámci série školení připravovala, takže mohu potvrdit, že všichni čeští notáři jsou plně připraveni a schopni agendu, kterou od novelizace notářského řádu nabízíme i v online prostředí, svým klientům poskytovat. Navíc na změnu rychle reagovali i jednotliví dodavatelé kancelářských systémů pro notáře, čímž se tato nová agenda stala ještě uživatelsky přívětivější. Za to vše bych chtěl všem jednotlivcům a institucím, kteří se na digitalizaci podíleli a všem notářům, kteří ji úspěšně realizují, i touto cestou velmi poděkovat.

Anketu Zákon roku organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR.

V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání. Ta po dlouhé debatě vybrala do veřejného hlasování těchto pět nominovaných:

  • Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů – čtěte ZDE
  • Rekodifikace stavebního práva
  • Katalog udržitelných ekonomických činností
  • Digitalizace notářské činnosti
  • Milostivé léto

Hlasovat můžete ZDE.

Redakce AD
Foto: ČAK; Notářská komora ČR

Go to TOP