Nový krátký paragraf může způsobit revoluci v pozitivním slova smyslu

Exkluzivně pro AD

 Už potřinácté odborná veřejnost vybírá legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2021 organizátoři hledají nejlepší předpis, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. V letošním ročníku je pět nominovaných a Advokátní deník postupně představuje všech pět kandidátů. Tím prvním je zveřejňování rozsudků nižších soudů, které by mělo umožnit větší předvídatelnost práva. Na revolučnost tohoto počinu poukazuje advokát Mgr. Štěpán Holub.

 

„Zveřejňování všech rozsudků v jedné přehledné databázi je předpokladem pro předvídatelnost a sjednocování práva,“  říká Štěpán Holub na úvod našeho rozhovoru.

 

1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona o soudech a soudcích, která přináší povinnost zveřejňování rozsudků nižších soudů. Co to bude v reálu obnášet a kdy bude databáze spuštěna?

Celá novela zákona o soudech a soudcích nabyla sice účinnosti od letošního 1. ledna, povinnost zveřejňovat rozsudky má ale účinnost odloženou až k 1. červenci 2022. Uvidíme, zda se databázi podaří spustit už před tímto datem.

 

Konkrétně jakých rozhodnutí a jakých soudů se to bude týkat a budou anonymizována?

Revoluční je tato drobná novela tím, že poprvé stanoví zákonnou povinnost plošně publikovat rozhodnutí všech okresních, krajských a vrchních soudů. Co se anonymizace týče, lze předpokládat, že to bude podobným způsobem, jak jsme zvyklí u rozhodnutí zejména vyšších soudů, která se publikují už nyní.

 

Z údajů Ministerstva spravedlnosti plyne, že aktuálně lze na webových stránkách justice.cz nahlédnout do 170 tisíc rozhodnutí. Rozhodnutí nižších soudů bude v databázi na tisíce, ne-li desetitisíce, to klade určitě velké nároky i na kvalitní vyhledávač….

Samozřejmě, že takováto kompletní databáze bude vyžadovat i odpovídající technické zázemí. Právě proto byla posunuta účinnost, aby bylo na přípravu o půl roku více času.

 

Lze tedy v souvislosti se spuštěním online databáze očekávat reálně sjednocování soudního rozhodování?

Samozřejmě nelze očekávat, že ke sjednocení dojde naráz v druhé půlce roku, ale určitě se bude zlepšovat postupně oproti současnému stavu. Důležité je mimo jiné i to, aby o zveřejňování vědělo co nejvíce advokátů a naučili se v databázi dobře hledat. Právě advokáti pak mohou soudními rozhodnutími častěji argumentovat. A to se pak automaticky odrazí v judikatuře. Už dnes platí, že dobrý právník zná dobře předchozí judikaturu. Díky této databázi budeme mít v budoucnu možnost být právníky ještě lepšími.

Lidé často nevyužívají opravných prostředků. Někdy proto, že do dalších sporů nechtějí investovat další prostředky. Někdy proto, že už jsou soudními tahanicemi vyčerpáni. Často je důležité také to, že rychlost rozhodnutí je důležitější než jeho správnost. V budoucnu se budeme moci mnohem více inspirovat rozhodnutími, proti kterým se nikdo neodvolal. I tato rozhodnutí ale mohou být cenným zdrojem inspirace a mohou pomoci při rozhodnutí, zda se vyplatí soudit se anebo to předem vzdát. Kromě toho povede zveřejňování ke zvýšení tlaku na kvalitu odůvodnění soudních rozhodnutí.

 

Napomůže podle Vás automatické zpřístupňování judikátů zlepšit právní povědomí i mezi laickou veřejností a zvýší veřejnou kontrolu soudnictví?

To, co platí pro podnikatelské prostředí, platí úplně stejně dobře i pro laickou veřejnost. Každý zveřejněný rozsudek přispěje drobným krůčkem ke zvýšení kvality dalšího soudního rozhodování a ke zvýšení předvídatelnosti práva jako celku.

 

Anketu Zákon roku organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR.

V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání. Ta po dlouhé debatě vybrala do veřejného hlasování těchto pět nominovaných:

  • Předvídatelnost práva – zveřejňování rozsudků nižších soudů
  • Rekodifikace stavebního práva
  • Katalog udržitelných ekonomických činností
  • Digitalizace notářské činnosti
  • Milostivé léto

 

Hlasovat můžete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: archiv Š. Holuba

Go to TOP