Sněmovna zřejmě schválí digitalizaci notářských služeb, NK ČR je připravena

Exkluzivně pro AD

Sněmovna patrně schválí digitalizaci notářské činnosti. Ústavně právní výbor totiž doporučil plénu přijmout poslaneckou novelu zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), podle níž budou moci notáři provádět část zápisů v elektronické podobě. Dolní komora by mohla o předloze hlasovat na své 104. schůzi, která začíná dnes, 25. května, a měla by trvat s týdenní přestávkou tři týdny. Podle prezidenta Notářské komory ČR Mgr. Radima Neubauera jsou komora i notáři na novou digitální etapu služeb připraveni.

Navrhovaná změna notářského řádu navazuje na zákon o právu na digitální služby, díky kterému mají lidé získat právo řešit úřední věci výhradně elektronicky. Elektronické zápisy by podle předlohy zlepšily podnikatelské prostředí, zejména v případě rozhodnutí orgánů společností a zápisů do veřejných rejstříků. Sněmovna podle doporučení výboru upraví předlohu jen tak, aby byla v souladu se zákonem proti praní špinavých peněz.

Notáři by využívali podle předlohy videokonference. Úřední razítko a vlastnoruční podpis notáře by nahradila elektronický podoba. Notáři by také ověřovali pravost elektronických podpisů.

Díky předloze by notáři také dostali výslovné právo provádět zápisy do evidencí skutečných majitelů a svěřenských fondů. Notářská komora by mohla vyhotovovat ověřovací doložku k oficiálním listinám a dokumentům pro jejich použití v zahraničí.

Notářská komora by nově vedla Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, která by obsahovala údaje o zápisech. Oba rejstříky by byly podle novely veřejné přístupné, lidé by si tedy mohli ověřit pravost ověřovací doložky nebo notářského zápisu. Notářské registry by tak podle předkladatelů zvýšily ochranu proti různým podvodným jednáním.

Radim Neubauer

Jak jsou notáři na digitalizaci a změny ve svých činnostech, které s ní souvisejí, připraveni, se Advokátní deník zeptal Mgr. Radima Neubauera, prezidenta Notářské komory ČR.


Jaký je názor Notářské komory a notářů obecně na digitalizaci jejich služeb, vítají tuto změnu?

Notářská komora ČR se na přípravě této novely zčásti podílela, jednotlivé instituty návrhu zákona s ní byly konzultovány, stejně jako například s ministerstvy spravedlnosti či vnitra. Digitalizace lidských činností je obecný trend, kterému se vyhnout či jej ignorovat nelze, a ani notáři v tomto smyslu nechtějí a nemohou zůstat pozadu. I současná epidemiologická situace ostatně ukázala, jak přechod některých činností do online světa byl prakticky nevyhnutelný pro fungování naší společnosti. Obecně lze shrnout, že se novinky týkají spíše oblasti obchodně právních vztahů, tradiční „listinná“ činnost notářů a osobní setkávání se s účastníky je plně zachováno a mnohdy je vnímáme i jako klíčové a nezastupitelné, například při sepisování závětí.

Notářská komora ČR má podle novely zákona nově vést Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, která by obsahovala údaje o zápisech? Je na to připravena?

Notářská komora ČR zahajuje úpravy svého centrálního informačního systému, který využívají i všichni notáři, tak aby byla schopna od data účinnosti novely tyto evidence vést. Počítáme s tím.

Notářské registry by podle předkladatelů měly zvýšit ochranu proti různým podvodným jednáním – jak bude tato zvýšená ochrana u notářů zajištěna?

V současné chvílí neexistuje žádný veřejně dostupný centrální registr ověřených podpisů ani sepsaných notářských zápisů, a člověk, kterému je nyní předložena např. zfalšovaná plná moc, nemá možnost jednoduše a rychle zjistit, zda byl například skutečně podpis notářem ověřen či nikoli. Připravovaná novela tento režim mění a od září budou informace o ověřených podpisech a sepsaných notářských zápisech dostupné a každý se tak bude moci zdarma a online kdykoli přesvědčit, zda jemu předložený dokument s razítkem notáře je pravý. Věříme, že tímto opatřením účinně snížíme možnost podvodných jednání v této oblasti.

Jakým způsobem budou v praxi notáři ověřovat pravost elektronických podpisů?

Nezbytnost legalizace elektronického podpisu vyplývá již z platné právní úpravy (zákon o právu na digitální služby). Osoba, která bude chtít legalizovat svůj elektronický podpis, doručí takto podepsaný elektronický dokument notáři, ať již na e-mail či prostřednictvím informačního systému Notářské komory ČR, a prohlásí, že dokument podepsala svým elektronickým podpisem. Notář po ověření totožnosti dané osoby připojí k dokumentu svou elektronickou doložku o ověření, vše podepíše svým elektronickým podpisem a časovým razítkem a předá zpět žadateli.

Budou mít všichni notáři k dispozici potřebnou techniku i znalosti v oblasti IT, aby mohli požadované digitální notářské služby zajistit?

Pokud se technické stránky týče, naprostou většinu věcí bude zajišťovat přímo centrální informační systém Notářské komory ČR, notář potřebuje pouze připojení k internetu, běžný prohlížeč a webovou kameru pro videokonferenci. Notářská komora ČR připravuje v této věci také školení jednotlivých notářů, které bude probíhat v průběhu léta, tak abychom mohli společně na podzim zahájit novou digitální etapu notářských služeb.


Zdroj: Redakce AD; ČTK

Foto: Archiv NK ČR – Michal Tvrdík www.michaltvrdik.com

Go to TOP