Plánujete si kalendář na příští týdny? Semináře ČAK mají ještě volná místa!

Česká advokátní komora nabízí v rámci programu Dalšího vzdělávání advokátů pro další dny a týdny mix vzdělávacích seminářů jak online, tak i prezenčních. A právě dvě nejbližší prezenční akce mají ještě několik volných míst, kterých by bylo škoda nevyužít. Prvním je rozhodně zajímavý seminář příští týden o limitech poskytování právní pomoci a druhým pololetní kurz právnické angličtiny.


Limity poskytování právní pomoci

Termín: 15. února 2022 – od 9 do 15 hodin

Místo konání: velký sál v I. patře budovy Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Lektoři:
JUDr. Václav Vlk – člen odvolací kárné komise ČAK
JUDr. Marek Nespala – předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů ČAK
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. – vrchní státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze
JUDr. Tomáš Durdík – předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Tématy společné partnerské akce České advokátní komory a Justiční akademie jsou limity (hranice) poskytování právní pomoci či právní služby podle zákona o advokacii a páchání trestného činu v jakékoli formě účasti jeho spáchání. Prezentace konkrétních skončených věcí (kazuistika), ať už došlo k odsouzení advokáta či jeho zproštění. Kolize povinnosti advokátů oznamovat podezřelé obchody a poskytovat informace, které získali při výkonu advokacie a povinnosti mlčenlivosti.

Uzávěrka přihlášek je sice již zítra, 11. února 2022, ale je k dispozici ještě několik volných míst, takže je možné se přihlašovat se ZDE, účast je zdarma.Další nabídkou jazykového vzdělávání je Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé – únor 2022–červen 2022 (13 lekcí po 90 min. výuky),
 prezenční, popř. kombinovanou formou – online přes ZOOM v případě zpřísnění pandemických opatření

Lektorka: Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, právnička a učitelka, odborná asistentka na katedře jazyků PF UK

Kurz je zaměřen na akvizici základní terminologie v oblasti práva obchodních společností a souvisejících témat. Náplň kurzu může být změněna, aby reflektovala potřeby účastníků. Předpokladem účasti v kurzu je minimální jazyková úroveň B1 (intermediate/středně pokročilá), ideálně však B2 (upper-intermediate/pokročilá). Kurz je veden převážně v angličtině a předpokládá se aktivní zapojení frekventantů.

Přihláška, anotace, klíč k testu a další podklady ke kurzu ZDE


Volná místa nabízí i poslední z připravených únorových webinářů – Exekuce po velkých novelách z let 2020 a 2021

Termín: 24. února 2022 – od 9 do 16 hodin

Lektorka: JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně odvolacího senátu Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK.

V průběhu online semináře se účastníci seznámí se zásadními změnami exekučního procesu, které nabyly účinnosti v letech 2021 a 2022. Přihlásit se je možné ZDE


A pokud si plánujete už akce na březen, tak Odbor výchovy a vzdělávání ČAK připravil následující nabídku:

3. března 2022 – Vybrané otázky medicínského práva https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25415&tmplid=15

17. března 2022 – Jak posílit psychickou odolnost a získat nadhled v práci i v životě advokáta https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25419&tmplid=15

31. 2022 – Péče řádného hospodáře (nejen) pohledem judikatury https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25424&tmplid=15


Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Foto: canva.com; ČAK

Go to TOP