Členové dalších vrcholných orgánů ČAK zvolili své vedení

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 se souběžně ve Špindlerově Mlýně a ve Velkých Bílovicích uskutečnila první, výjezdní, zasedání nově zvolených orgánů České advokátní komory – Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise. V jejich průběhu zvolili členové těchto orgánů předsedy a místopředsedy.

 

Předsedou Kontrolní rady ČAK byl tajnou volbou členů rady zvolen JUDr. Jan Mikš  z Prahy (na snímku), stávající předseda tohoto orgánu.

Z postů místopředsedů ho v jeho činnosti podpoří JUDr. Erik Orlet (Olomouc). JUDr. Petr Poledne, Ph.D. (Praha), JUDr. Irena Schejbalová (Brno) a Mgr. Petr Smejkal (České Budějovice).

 

 

Kontrolní rada je kontrolním orgánem České advokátní komory. Dohlíží na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů advokáty a jinými orgány Komory. Má přístup ke všem písemnostem, jakož i jiným dokumentům advokátů a Komory. V zákonem vymezených případech má právo pozastavit rozhodnutí představenstva a požádat o svolání sněmu. Kontrolní rada má 70 členů.

V kárném řízení proti advokátovi vystupuje předseda Kontrolní rady jako kárný žalobce.

 

 

 

Do čela Kárné komise ČAK byl opět zvolen JUDr. Tomáš Herblich z Prahy (na snímku). I ten byl předsedou tohoto orgánu Komory již v uplynulém volebním období, a to od 1. 1. 2020 do konání 8. sněmu, kdy nahradil v čele Kárné komise JUDr. Petra Čápa, stávajícího tajemníka ČAK.

Na pozice místopředsedů Kárné komise byli členskou základnou zvoleni JUDr. Josef Skácel z Prahy a Mgr. Michal Zahnáš z Olomouce.

 

Kárná komise má 83 členů. V tříčlenných senátech rozhoduje komise o závažném nebo opětovném zaviněném porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi zákonem nebo stavovským předpisem. O kárném provinění advokáta rozhoduje pouze na základě žaloby podané kárným žalobcem, resp. předsedou Kontrolní rady. Kárná komise dále zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení.

 

 

 

Své vrcholné zástupce si zvolila také 11členná Odvolací kárná komise ČAK. Na pozici předsedy byl členy komise vybrán JUDr. Bohuslav Sedlatý z Nymburka (na snímku), který – stejně jako JUDr. Herblich a JUDr. Mikš – vedl „svou“ komisi v uplynulém volebním období.

Členové tohoto orgánu Komory zvolili za místopředsedy OKK Mgr. Martina Bělinu (Praha) a JUDr. Jiřího Hartmanna (Praha).

 

Odvolací kárná komise rozhoduje v tříčlenných odvolacích kárných senátech o odvoláních do rozhodnutí kárných senátů Kárné komise. V součinnosti s Kárnou komisí zobecňuje poznatky z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení. Je oprávněna na základě žádosti Kontrolní rady, představenstva, Kárné komise nebo předsedy Odvolací kárné komise schválit stanovisko k výkladu právního nebo stavovského předpisu, za účelem zajištění jednotnosti rozhodování v kárném řízení.

 

Redakce AD
Foto: archiv BA

Go to TOP