Fakulta právnická ZČU v Plzni přešla na on-line výuku, 8 fakult učí prezenčně

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni přešla na on-line výuku. Vedení fakulty takto rozhodlo s ohledem na sílící epidemii koronaviru a také na skutečnost, že charakter vyučovaných předmětů změnu způsobu výuky umožňuje. Řekla to mluvčí univerzity Šárka Stará s tím, že dalších osm fakult zatím vyučuje prezenčně a vzhledem k různému typu vyučovaných předmětů je případný přechod na on‑line výuku v kompetenci vedení fakult.


„Výuka na fakultě právnické bude probíhat v prostředí Google Meet dle platného rozvrhu. Jde tedy o synchronní formu, kdy je prezenční výuka realizována distančními prostředky,“
vysvětila mluvčí.

Dalších osm fakult univerzity zatím vyučuje prezenčně. Hlavně v prakticky zaměřených předmětech nelze prezenční formu plnohodnotně nahradit formou on-line. Některé fakulty ve snaze zabránit šíření nemoci covid-19 zpřísňují pravidla účasti na přednáškách a seminářích, například zavedly povinnost nosit respirátory během výuky bez ohledu na počet osob, které se jí účastní.

Západočeská univerzita, která působí jako jediná veřejná vysoká škola také v Karlovarském kraji, má na devíti fakultách asi 11 500 studentů.

Zdroj: ČTK
Foto: Advokátní deník

 

Go to TOP