Vše, co potřebujete vědět o 8. sněmu ČAK, najdete v právě vycházejícím BA

Po letním předsněmovním speciálním Bulletinu advokacie č. 7, který podrobně informoval o činnosti orgánů České advokátní komory, jejích regionálních středisek i všech odborů a oddělení Komory za poslední čtyři roky, nyní právě vychází druhé speciální předsněmovní dvojčíslo 8-9 Bulletinu advokacie. Právě toto dvojčíslo má ambici být všem účastníkům 8. sněmu ČAK, který se bude konat přesně za měsíc, v pátek 22. října 2021 v pražském hotelu Clarion, dobrým pomocníkem a průvodcem.

 

V nejnovějším dvojčísle BA totiž najdete všechny organizační a dopravní instrukce k účasti na 8. sněmu ČAK, pořad jeho jednání, platné znění zákonných a stavovských předpisů, které se jej týkají, všechny návrhy na usnesení 8. sněmu ČAK, kandidátní listiny do všech komorových orgánů a samozřejmě i volební programy všech tří volebních uskupení kandidujících do představenstva České advokátní komoryKandidátky 21 (a v jejím rámci i program platformy Moderní advokacie), Komory 2.0Otevřené advokacie, včetně životopisů a případně programových priorit jednotlivých členů těchto uskupení. Nechybí samozřejmě ani volební programy a životopisy dvou samostatných kandidátů, JUDr. Petra Kališe, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Papeže.

Všechny advokátky a advokáty pak jistě potěší hned první příspěvek v Aktualitách, který přináší opravdu dobrou zprávu: společnosti WI-ASS. Ve spolupráci a z pověření zástupců vedení ČAK se totiž podařilo od 1. 1. 2022 dohodnout výrazná zlepšení v hromadném pojištění advokátů, a to bez navýšení pojistného.

V rubrice Měli byste vědět pak lze doporučit zajímavý článek Mgr. Zuzany Durajové, právničky z Kanceláře veřejného ochránce práv, nazvaný K některým povinnostem advokáta jako procesního opatrovníka člověka s duševním onemocněním, či zprávu o prvním hybridním výročním kongresu AIJA od národní zástupkyně AIJA pro ČR a vedoucí mezinárodního odboru ČAK JUDr. Evy Indruchové, Ph.D., LL.M.


Vážení čtenáři, abychom vám mohli přinést aktuální výsledky voleb do orgánů ČAK na letošním sněmu, bylo třeba posunout termín vydání příštího čísla Bulletinu advokacie. Upozorňujeme tedy, že BA č. 10 vyjde až 4. listopadu 2021.


Redakce AD
Foto: ČAK
Kresba: Lubomír Lichý

Go to TOP