Covid a právo: Je nejvyšší čas na návrat k normálnímu fungování právního státu

Žijeme v právním státě. Každé nařízení vlády musí mít oporu v zákoně. I v dobách krize. Vláda nemůže protiprávně zasahovat do života obyčejných lidí. To jsou základní motta expertního týmu nezávislých odborníků Covid právo, který věří, že i opatření v době epidemie se dají dělat „právně správně“, tedy tak, aby odpovídaly českým zákonům. Proto tento tým nabídl bez nároku na odměnu odbornou právní součinnost při vyhlašování covidových opatření.

Před nedávnem o této iniciativě informovala zakladatelka a zároveň mluvčí týmu Covid a právo JUDr. Daniela Kovářová, kterou Advokátní deník oslovil s dalšími otázkami k tomuto tématu.


Kdy a jak se zrodil nápad na založení týmu Covid a právo, co bylo hlavním impulsem?

Vše začalo vlastně v březnu loňského roku, kdy začal fungovat tým Koroporadny pro potřebné, který během svého působení v pandemii zodpověděl víc než 10 000 e-mailových dotazů. Tento tým tvoří sedm desítek advokátů, zdravotníků, psychologů a dalších odborníků z různých odvětví, kteří se zabývají situací v pandemii. Ten také sledoval a nadále v přímém přenosu sleduje bleskovou tvorbu nekvalitního práva a zejména to, jak je ruší soudy a jak dělí společnost. Jako právníky nás to bolí a přemýšleli jsme, jak rozpad právního státu zastavit. Posledním impulsem byl dlouho nejasný návrat dětí do škol. Tak vznikla myšlenka na Covid a právo.

Koho jste oslovila ke spolupráci a s jakou odezvou kolegů jste se setkala?

Nabídla jsem zapojení všem členům Koroporadny Unie rodinných advokátů a zaznamenala jsem příznivé reakce. Další kolegové se k nám průběžně přidávají, a pokud by měl ještě kdokoli zájem, může se mi ozvat, ráda ho zapojím. Cítím, že stále více kolegů odmítá jen tak čekat, co bude dál. Situace trvá už rok a půl a návrat k normálnímu fungování právního státu je stále v nedohlednu…


Prvním počinem expertního týmu byla nabídka spolupráce adresovaná Ministerstvu zdravotnictví. Sama jste v minulosti byla ministryní spravedlnosti, takže znáte ministerské legislativní postupy. Domníváte se, že expertní tým „zvenku“ do nich může zasáhnout?

Běžné a léty zavedené legislativní postupy bohužel nyní neprobíhají. Přitom obvyklé vypořádání připomínek má své logické opodstatnění. Právo nesmí být přijímáno překotně a nelze jako běžnou normu přijmout, že se o ní v pátek večer občané dozvědí ze sociálních sítí a od pondělí platí.


Máte konkrétní představu, jak by spolupráce týmu a Ministerstva zdravotnictví mohla fungovat?

Nabídli jsme státu své služby a budeme nabízet řešení k volnému využití. Je nejvyšší čas přejít od hybridních právních nástrojů ke standardům práva a od složitých formulací k jednodušším, od zákazů k doporučením.


Současná podoba práva navíc zásadně přispívá k rozdělení společnosti…

To jednoznačně. Část veřejnosti restrikce nedodržuje, což v opatrnější skupině vyvolává nenávist. Proto je třeba při přijímání norem mít na mysli i tento pohled. Právní stát může vytrvat jen za podmínky, že většina občanů společenskou smlouvu dodržuje.


Dostali jste již z ministerstva odpověď a předpokládáte, že se vaše nabídka setká s pozitivní reakcí?

V pondělí 20. září jsme se s panem ministrem sešli a dohodli se na spolupráci. Naším hlavním návrhem byl přechod od dosud používaného hybridního nástroje (mimořádných opatření) ke standardním a prověřeným nástrojům, jež má k dispozici vláda a ministerstva (vládním opatřením a vyhláškám), namísto zakazujících a příkazových právních norem přejít k doporučujícím formulacím a namísto výčtu desítek skutkových podstat, kazuistik a množství výjimek volit obecné formulace typické pro odpovědnou legislativu. Dále pro ministerstvo začneme psát akademický návrh krizového zákona, resp. jeho zdravotní části.


Redakce AD
Foto: archiv JUDr. Kovářové

Go to TOP