Od roku 2027 by měly být v Česku zakázány klecové chovy slepic

Na 58. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválili poslanci návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, jehož součástí je i zákaz klecových chovů slepic. Ten by měl v ČR platit od roku 2027. Proti se vyslovil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., který chce zákaz prosadit nejdříve v Evropské unii. V doprovodném usnesení, vydaném 15. září, navíc Sněmovna podpořila celoevropský zákaz chovů nosnic v klecích do roku 2030.

 

Zastánci zákazu klecového chovu argumentovali tím, že nosnice v mají klecích nevyhovující podmínky, trpí stresem a deprivací. Uváděli také, že spotřebitelé dávají přednost vejcím od nosnic v halách nebo z volných chovů a že obchodní řetězce se tomu přizpůsobují.

Odpůrci zase poukazovali na to, že zákaz poškodí české chovatele vůči ostatním v EU a umožní dovoz levných vajec zejména z Polska a Pobaltí. Podle Agrární komory ČR se ve státech mimo EU v tzv. neobohacených klecích, tedy v horší kvalitě než v EU, chová 90 procent nosnic. V EU to je 47 procent, v ČR 69 procent nosnic. Soběstačnost ČR je kolem 82 procent.

V rámci novely zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, schválila Sněmovna odškodnění majitelů zakázaných kožešinových farem. Podpořila rovněž zákaz drezury lidoopů, šelem a dalších druhů volně žijících zvířat v cirkusech a podobných zařízeních.

Poslanci se takové vyslovili pro navýšení pokut za týrání zvířat, které by měly být – v návaznosti na zpřísnění trestů vězení za tyto zločiny – zdvojnásobeny, a to až na jeden milion korun. Minimální pokuta za týrání zvířat v tzv. množírnách byla stanovena na 5000 korun a 10 000 korun, podle míry provinění.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP