Otevřená advokacie – představení a seznam kandidátů do představenstva ČAK

Otevřená advokacie

 

Jsme platforma sdružující nezávislé kandidáty do představenstva Komory. Každého z nás nominovalo nejméně padesát dalších advokátů. Nejsme součástí hromadné kandidátky navržené a schválené končícím představenstvem. Říkáme si Otevřená advokacie, protože

  • Komora by podle nás měla být otevřenější směrem dovnitř k advokátům a koncipientům i navenek vůči novinářům a společnosti
  • chceme Komoru s otevřeným transparentním hospodařením
  • si přejeme Komoru, která bude otevřenější potřebám advokátů a moderním trendům.

Hlavní body našeho programu jsou:

  • zefektivnění práce Komory, a to nejen pomocí elektronických nástrojů a digitalizace
  • on-line volby do orgánů Komory již na sněmu v roce 2025 – na letošním sněmu předkládáme konkrétní legislativní návrh (naši novelu volebního řádu najdete v záložce Sněmovní legislativa)
  • představenstvo má být díky pravidelným výjezdům do regionů blíže místním advokátům – každý jeden advokát je důležitým článkem advokátního stavu
  • změna podmínek koncipientské praxe, zavedení možnosti zkrácených úvazků
  • změna mediální politiky Komory a s ní související zlepšení obrazu advokacie v médiích i u veřejnosti

 

 

 

Seznam kandidátů do představenstva ČAK

 

Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, Advokátní kancelář Jana Krouman s.r.o. v Brně. Chce se zaměřit na kvalitu a efektivitu vzdělávacího systému pro advokátní koncipienty i pro advokáty. Vzdělávání by mělo zahrnovat nejen témata ryze právní, ale také soft skills, management, ekonomiku. Advokacii vnímá jako pomáhající profesi. Ačkoli mediální obraz tomu nesvědčí, kolegové advokáti dělají řadu prospěšných aktivit – projekt Advokáti do škol, Děti bez dluhů, Beztrestu nebo Právo v roušce… Ale málo se o tom ví.

 

 

 

JUDr. Alena Kojzarová, advokátní kancelář v obci Uhy. Chce Komoru, která bude pracovat pro advokáty a advokátky. Inspiraci hledá ve světě – skutečně můžeme mít on-line hlasování o důležitých věcech (jako advokáti v Mnichově), můžeme mít k dispozici tzv. „neveřejné“ informace on-line přes registrovaný vstup na neveřejnou část webu (jako na Slovensku), můžeme podporovat mladé advokáty a advokáty rodiče (jako v Anglii a Walesu), můžeme proti vinklaření bojovat i tak, že veřejnost budeme vzdělávat a vysvětlovat, kdy lidem může advokát pomoci (jako to dělá notářská komora), že můžeme mít Komoru, která se stará i o náš wellbeing – o naše (nejen) duševní zdraví (jako třeba Skotská komora).

 

JUDr. Tomáš Nahodil, advokát v Praze, bývalý novinář. Komora se podle něj velmi málo věnuje prezentaci společensky významných témat v médiích, nedostatečně pracuje i na svém vlastním mediálním obrazu u veřejnosti i samotných advokátů. Díky pětiletým zkušenostem z médií navrhuje změnit mediální politiku Komory a stanovit její krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Prosazuje, aby informování ze strany Komory bylo úplné a pravdivé. Je autorem legislativních návrhů na zavedení on-line voleb do orgánů Komory a na zrušení kompetence představenstva k úpravě příspěvku na činnost Komory mezi sněmy. Aktivně se zajímá o transparentnost rozpočtové politiky Komory, včetně efektivity vynakládání prostředků na jednotlivé položky. Letos požádal Komoru, aby zveřejnila výši náhrad funkcionářů Komory, včetně předsedy, náklady na mediální politiku a mnohé další.

 

Mgr. Adéla Šípová, advokátka v Nové Pace a senátorka, se hodlá zaměřit na uživatelskou přívětivost Komory pro advokáty. Tak, aby advokáti svoji Komoru podporovali, důvěřovali jí. Protože bude otevřená, pružná, bude vnímat jejich potřeby a bude schopna na ně efektivně reagovat. Komora potřebuje zamyšlení, dlouhodobou strategii a obrodu, neboť představenstvo advokátní komory by mělo být týmem různorodých osobností, jimž všem společně záleží na stavu české justice, a kteří za tímto cílem dokáží komunikovat s jejími ostatními složkami justice.

 

 

 

Prof. JUDr. Markéta Selucká, advokátka v Praze, profesorka občanského práva, emeritní děkanka Právnické fakulty MU se zaměří na správní roli Komory. Rovněž se chce zasadit o to, aby Komora aktivněji vystupovala proti porušování práv jiných samospráv, například samospráv vysokých škol. Komora má být veřejnou autoritou bránící právní stát.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Němec, advokát v Praze a zapsaný mediátor. Mimo jiné stojí za projektem Exekutor má smůlu, v němž pomáhá zastavovat neoprávněné exekuce. V rámci práce v představenstvu ČAK by se rád zaměřil na jednání o advokátním tarifu. Rozumně nastavené odměňování je podle něj předpokladem k tomu, aby bylo možné poskytovat odpovídající právní pomoc i malým klientům.

 

 

Více o našem programu a kandidátech se můžete dozvědět na webu Otevrenaadvokacie.cz, sledovat nás můžete také na našem twitterovém účtu OAdvokacie

 

 

Go to TOP