Komora 2.0 – představení a seznam kandidátů do představenstva ČAK

Komora 2.0 chce Českou advokátní komoru posunout do 21. století

 

 

 

Platforma Komora 2.0 sdružuje advokáty z více než 30 advokátních kanceláří z většiny krajů České republiky, kteří věří, že Česká advokátní komora by mohla být šikovnější, chytřejší a dostupnější.

Kandidáty, program a další základní informace o Komoře 2.0 najdete na webu www.komora20.cz. Aktuální novinky a zákulisní informace pak kandidáti komunikají také prostřednictvím LinkedIn profilu: https://www.linkedin.com/company/komora20/ a facebookového profilu: https://www.facebook.com/komora2.0.

Vážíme si práce, kterou udělali představitelé Komory před námi. Komora 1.0, jak dosavadní řízení vnímáme, položila ve spoustě věcí pevné základy pro nové fungování stavovské organizace, které by podle nás mělo následovat.

 

Komora 2.0

 • Komora, která půjde s dobou.
 • Komora, která pomůže zlepšit obraz advokátů ve společnosti. Společnost si to možná nemyslí, ale jsme povětšinou strašně fajn lidi.
 • Komora, která bude dostupná i pro advokáty, kteří své příspěvky posílají třeba z Opavy, Aše nebo Olomouce.
 • Komora, která je tady pro advokáty a koncipienty a která nečeká, že jen oni jsou tady pro ni.
 • Komora, která skutečně pracuje na tom, aby vzdělávání koncipientů i advokátů bylo nejen rozumně dostupné (ať už online, nebo regionálně), ale taky vedené odborníky, kteří jim srozumitelně a záživně předají užitečné  know how.
 • Komora, které rozumíme a vidíme do jejího fungování.
 • Komora, na které se můžeme společně podílet.  Protože ani my nemáme patent na to, jak všechno dělat dokonale a správně. Víme, že to je a bude dřina. Ale máme obrovskou vůli makat na tom, aby pro nás všechny Komora byla instituce, která drží nejen výhružný prst (což o to, někdy je třeba), ale taky velmi silnou ochrannou a pomocnou ruku. A pokud máte nápady, strašně rádi si je poslechneme, nebo vás rovnou zapojíme.

Prostě KOMORA, KTEROU MŮŽETE MÍT I RÁDI!

Věříme, že vám ve vedení komory máme co nabídnout. Všichni, kteří se na projektu Komora 2.0 podílejí, jsou totiž pečlivě vybraným a chytře namíchaným koktejlem všeho, co by podle nás nemělo v Komoře chybět.

Takový koktejl ale zároveň ze své podstaty není neměnný. Doufáme, že kdokoli, komu bude Komora 2.0 sympatická a bude chtít té naší společné správě něco nabídnout – od tiché podpory, přes dobré nápady, až po přinesení vlastního drahocenného času na oltář naší společné vizi světlých advokátních zítřků – bude vědět, že se k nám může přidat. Protože čím více nás bude, tím víc toho dokážeme změnit k lepšímu.

Už teď jsou mezi námi advokáti z Prahy, ale i ze všech ostatních koutů naší republiky. Advokáti s potřebnými zkušenostmi v rámci výkonu funkcí v některých orgánech ČAKu, i úplně „nové pušky“ s čerstvým pohledem na vše, co se Komory týče.

Partneři a partnerky úspěšných advokátních kanceláří, které sami založili a vybudovali, takže mají dobrou představu o tom, co znamená makat, i jak zabrat, když se něco zrovna nedaří.

Jsou mezi námi autoři odborných právních publikací, přednášející na nejlepších právnických fakultách, advokáti se zkušenostmi se studiem na všech českých i nejprestižnějších zahraničních vysokých školách. Advokáti s bohatými zkušenostmi napříč všemi právními odvětvími. Jsme advokáti se zahraniční odbornou praxí, vychovaní v malých i v mezinárodních advokátních kancelářích.

A všichni máme jedno společné. Nechceme si jen stěžovat na to, co nám Komora nedává. Uznáváme, že už teď dělá kus práce. Chceme si vyhrnout rukávy a zamakat na tom, aby nám všem Komora dávala ještě mnohem víc.  Nabízíme své zkušenosti a svůj čas pro to, abychom společně vytvořili Komoru takovou, jakou bychom ji i my sami chtěli mít. A jakou si myslíme, že můžeme mít všichni rádi.

Komoru pro nás – pro advokáty a koncipienty.

 

 

Jak toho chceme docílit?

 

Šikovnější Komora

Chceme apelovat na to, aby Komora byla schopná se flexibilně a rychle posouvat v rámci nových technologií, způsobů komunikace i systémů své vlastní správy.

S tím souvisí nutnost profesionalizace ve vztahu dovnitř i ve vztahu ven.

Jak? Rádi bychom: 

 1. Zajistili, že nad věcmi, které všichni řešíme a které by stálo za to sjednotit, se koncepčně zamyslíme a ušetříme nám všem práci i přešlapy tím, že uděláme komorové vzory. Vzory smluv o poskytování právních služeb nebo smlouvy o trvalé spolupráci, či povinnosti AML jsou žhavým adeptem číslo jedna.
 2. Dali dohromady klasické životní situace advokáta, do kterých se dříve či později každý z nás dostane. A v rámci nich vytvořili ucelené nápomocné steplisty s nápovědou, na co se vyplatí nezapomenout, a co všechno a jak si zařídit. Sami už jsme zpracovali první steplist „Jsem nově advokát“, jako další plánujeme steplist k přechodu výkonu advokacie na společnost s ručením omezeným. A věříme, že třeba takový přírůstek do rodiny a všechno, co s ním z hlediska výkonu advokacie souvisí, obdržení stížnosti na advokáta, a spousta dalších situací, by ještě stála za to zpracovat.
 3. Zavedli širší a snadnější možnosti vzdáleného přístupu k informacím o dění v Komoře.
 4. Udělali představenstvo dostupnější hlasům advokátů i koncipientů. Oživili společnou komunikaci a transparentněji vám přibližovali, co Komora vlastně dělá, o čem rozhoduje, a zapojili co nejvíce advokátů do debat nad směřováním advokacie.
 5. Zvýšili odpovědnost Komory za to, jaká je ta naše důstojnost advokátního stavu. Protože když se člověk poptá venku, zase tak horké to s vnímáním důstojnosti není, a zdaleka nejsou na vině jen kárné prohřešky několika málo advokátů.
 6. Podpořili rozdělení odpovědnosti za řízení Komory mezi tajemníka a výkonného ředitele. Tajemník by byl odpovědný za záležitosti spojené s advokacií. Výkonný ředitel za chod úřadu.
   

Chytřejší Komora

Vzdělávání je pro výkon práce v advokacii naprosto stěžejní, na tom se asi všichni shodneme. Vnímáme, že základy jsou položeny – koncipienti se vzdělávají, i pro advokáty se akce najdou. Ale věříme, že je třeba jít o dva kroky dál.

Jak? Rádi bychom: 

 1. Zajistili, že školení koncipientů budou vést jen lidé s opravdovými lektorskými schopnostmi. Věříme, že aktuální lektoři jsou odborníky ve svém oboru. Ale to bohužel automaticky neznamená, že umí problematiku srozumitelně a záživně podat. A čas nás všech je příliš vzácný, než abychom si to jen odseděli, nebo abychom přednášeli, když nás vlastně nikdo neposlouchá. Pojďme si říct, že lektory budeme vybírat i s ohledem na to, jaké mají ohlasy u posluchačů a budeme jim aktivně pomáhat, aby do budoucna byly co nejpříznivější  – například pro ně zařídíme školení, jak školit.
 2. Zavedli aktivní a efektivní zpětnou vazbu na pořádaná školení. Abychom věděli, která mají smysl, a u kterých by stálo za to přemýšlet o změně.
 3. Zpřístupnili užitečná školení na webu ČAK online. Pro koncipienty i advokáty. Získali pro ně ty nejlepší lektory a umožnili všem členům České advokátní komory z pohodlí svého domova nebo kanceláře a ve svém vlastním čase se kdykoli vzdělávat.
 4. Zapracovali na povědomí o stavovských předpisech, nejen jednou za advokátní život v rámci biflování na zkoušky. A taky na možnosti je spoluvytvářet. Když do nich totiž víc uvidíme, zjistíme, proč Komoru vlastně máme a zajistíme, že se ubírá správným směrem.
 5. Vzdělávací akce pro advokáty i koncipienty rozšířili jak co do počtu, tak co do lokalit. A použili na to třeba rozpočet na tištěný bulletin!

 

Dostupnější Komora 

Komoru tvoří nejen advokáti z Prahy. Samozřejmě víme, že hlavní město přitahuje nejvíc příslušníků naší krásné profese. A jsou i mezi námi – Praha je skvělá, o tom žádná.

Ale vlastně chápeme, že advokáty a koncipienty z jiných měst je Komora vnímána jako něco příliš vzdáleného, než aby je to mohla zajímat nad rámec plnění stanovených povinností a přijímání nikdy nerozbalených bulletinů. Příliš vzdálená a nedostupná, než aby jim mohla pomáhat. A to chceme změnit.

Jak? Rádi bychom: 

 1. Umožnili volit na sněmu i těm, kteří zrovna nebudou moci obětovat den na cestování do Prahy – třeba možností hlasovat na sněmu i v několika dalších městech. Pro začátek třeba v Brně a Ostravě. Zapojili se do zajištění možnosti distančního hlasování, aby i kolegové mimo Prahu mohli být bez vynaložení mnohonásobných nákladů férově slyšet.
 2. Zavedli volbu regionálního představitele advokáty daného regionu.
 3. Umožnili účast regionálního představitele na jednání představenstva. Chceme vědět, co za problémy lokálně nejvíc frčí a chceme se podílet na jejich řešení.
 4. Podpořili vzdělávací akce tak, aby se konaly i mimo Prahu a Brno.
 5. Uspořádali společné kulturní a sportovní akce v jednotlivých regionech.
 6. Zvýšili rozpočty regionálních středisek, aby na tyhle body bylo dost financí.

Máme obrovskou chuť Českou advokátní komoru zlepšit. A když dostaneme vaši důvěru, rádi se do toho pustíme. Jsme přesvědčeni, že když se sejde dost advokátů, kteří věří tomu, že ČAK může být lepší, společně to zvládneme.

Komora 2.0

 

 

Prezentace kandidátů do představenstva ČAK

 Prezentace jednotlivých kandidátů se zobrazí po kliknutí na jejich jméno. 

 

 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, PhD.

advokátka v Praze

 

 

 

 

 

 


Mgr. Pavel Kroupa

advokát v Brně

 

 

 

 

 

 


Mgr. Ing. Vítězslav Paděra

advokát v Praze

 

 

 

 

 

 

 


Mgr. Filip Petráš

advokát ve Zlíně

 

 

 

 

 

 


JUDr. Michala Plachká, LL.M.

advokátka v Ostravě

 

 

 

 

 

 


JUDr. Lukáš Slanina

advokát v Praze

 

 

 

 

 

 


Mgr. Jan Šafránek

advokát v Praze

 

 

 

 

 

 


Mgr. Markéta Vochoska Haindlová, LL.M.

advokátka v Praze

 

 

 

 

Go to TOP