Povinným testováním se zabýval Ústavní soud, NSS i Městský soud v Praze

S ohledem na aktuální rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 Ao 3/2021 zveřejněný 11. května vám nabízíme výběr soudních rozhodnutí týkajících se povinného testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, resp. na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2:

 

23. února 2021 Pražský městský soud zrušil, a to k 10. březnu 2021, nařízení Ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování pracovníků v domovech pro seniory či postižené či v léčebnách. Vyhověl tak jedné ze zaměstnankyň zařízení.

23. března 2021 Ústavní soud oznámil, že odmítl pro neoprávněnost navrhovatelů senátorský návrh na zrušení opatření, které podmínilo návrat Čechů do vlasti z rizikových zemí negativním testem na onemocnění covid-19. Test museli absolvovat v zahraniční akreditované laboratoři.

31. března 2021 Městský soud v Praze zrušil jako nezákonnou část opatření Ministerstva zdravotnictví, která po českých občanech paušálně žádala před návratem ze zahraničí do vlasti negativní test na onemocnění covid-19. Rozsudek je účinný od 5. dubna.

8. dubna 2021 Nejvyšší správní soud zamítl návrh na zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví, které v březnu t. r. spustilo testování zaměstnanců na koronavirus ve společnostech. Povinnost podrobit se testování podle soudu vyplývá z pandemického zákona, opatření Ministerstva zdravotnictví jen upravuje podmínky a rozsah. Soud upozornil, že projednává i další návrhy na zrušení stejného opatření, o kterých může teoreticky rozhodnout jinak.

14. dubna 2021 NSS vyhověl odborům výrobce léčiv Teva Czech Industries a zaměstnankyni společnosti a označil za nezákonné opatření ukládající povinnost testovat zaměstnance na covid-19. Bylo nedostatečně odůvodněné, uvedl předseda senátu Petr Mikeš. Soud nemohl opatření zrušit, protože je už dříve nahradilo jiné.

27. dubna 2021 NSS zamítl návrhy směřující proti opatření, na jehož základě se zaměstnanci ve společnostech v uplynulých týdnech testovali na covid-19. Návrhy podaly Nezávislé odbory Teva Czech Industries a zaměstnankyně této společnosti a dále společnost Castellana, která podniká v pohostinství, a její jednatelka. Soud konstatoval, že vnímá a mnohdy také sdílí výhrady lidí k zásahům do života kvůli pandemii koronaviru. Přezkoumávaná opatření Ministerstva zdravotnictví však před soudem tentokrát obstála, stejně jako metoda antigenního testování s odběrem z nosní dutiny. Ve spojeném řízení projednal návrhy na zrušení opatření ve znění z 1., 5. a 15. března. Momentálně je v platnosti ještě později aktualizovaná verze.

7. května 2021 NSS zamítl návrh na zrušení povinného testování ve školách, které zavedlo Ministerstvo zdravotnictví na začátku dubna t. r. Návrh na zrušení opatření podali rodiče žákyně prvního stupně jedné z pražských základních škol.

11. května 2021 NSS zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnosti pozitivně testovaných zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Vykazovalo podle soudu hrubé nedostatky v odůvodnění. Účinnost verdiktu soud odložil o čtyři dny, aby Ministerstvo zdravotnictví mělo čas vydat případně nové opatření.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP