Ústavní soud odmítl senátorský návrh na zrušení opatření MZd

Ústavní soud dne 23. března na svém webu oznámil, že odmítl návrh dvacetičlenné skupiny senátorů na zrušení opatření, které podmínilo návrat Čechů do vlasti z rizikových zemí negativním testem na covid-19. Test musejí absolvovat v zahraniční akreditované laboratoři. ÚS podnět odmítl neveřejně pro neoprávněnost navrhovatelů. Nezávislá senátorka MUDr. Jitka Chalánková kvůli tomu navrhne novelu zákona, která by umožnila rychlou kontrolu ústavnosti podobných opatření.

 

Senátorka Jitka Chalánková, která jednala za dvacetičlennou skupinu senátorů, uvedla, že únorové opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN ze dne 14. 2. 2021 odporovalo Listině základních práv a svobod. Senátoři se domnívali, že pozitivně testovaným lze nařídit karanténu nebo je v Česku hospitalizovat, nikoliv jim ale bránit v návratu do vlasti.

Doktorka Chalánková dále uvedla, že ÚS argumenty senátorů vůbec neposuzoval. Opatření obecné povahy prý může přezkoumávat jen na základě individuálních stížností poškozených po vyčerpání všech procedur před správními soudy, což je zdlouhavé. Senátorka proto předloží návrh novely zákona, která by umožnila ústavním soudcům preventivní kontrolu nejen zákonů, nařízení a vyhlášek, ale také opatření obecné povahy.

„Jedná se o zásadní mezeru v platné legislativě, která je dána tím, že v době vzniku Ústavy a zákona o ÚS žádná opatření obecné povahy neexistovala – do českého práva byla zavedena až od roku 2006. Je nezbytné, aby ÚS mohl posuzovat jejich ústavnost stejně jako u zákonů a podzákonných právních předpisů, protože i ona přímo zasahují do práv všech občanů,“ řekla doktorka Chalánková. Přístup ke kontrole ústavnosti nelze podle senátorky omezit na individuální stížnosti. „Taková soudní cesta je zdlouhavá a znemožňuje rychlý zásah v případě, kdy se takové opatření závažným způsobem vláme do základních lidských práv. Stejně tak nelze spoléhat na správní soudy, protože ty nemohou rozhodovat o souladu s ústavou,“ uzavřela Jitka Chalánková.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv AD

Go to TOP