Soutěž ERA pro koncipienty a mladé advokáty na téma Právo EU v praxi

Soutěž pořádaná Evropskou akademií práva ve spolupráci se CCBE a dalším advokátními komorami spojí koncipienty a advokáty (v prvním roce jejich advokátní praxe) z různých evropských zemí v době, kdy absolvují svou právní praxi tak, aby mohli sdílet společné hodnoty a vyměňovat si nové zkušenosti / diskutovat o nových perspektivách v oblastech společného zájmu. Budování skutečné evropské právní kultury a podpora spolupráce mezi advokáty z různých členských států přispěje k posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva v EU.

 

V rámci soutěže se uskuteční tří semifinále a jednoho finále. Semifinále pořádaná ve Varšavě, Bratislavě a Barceloně budou spočívat v tom, že týmy vypracují písemnou zprávu k otázce zaměřené na právo EU s praktickým významem pro každodenní odbornou praxi a ústně ji přednesou. Písemná zpráva bude připravena před ústním přednesem v semifinále. Týmy maximálně čtyř soutěžících z různých členských států EU budou kontaktovány online nejméně dva měsíce před semifinále a budou vyzvány k přípravě písemné zprávy.

Dva nejlepší týmy z každého semifinále se zúčastní třídenního finále, které se bude konat v prostorách Evropské akademie práva v Trevíru a v sídle Soudního dvora EU. Součástí finále bude i vzdělávací akce na téma „Jak vést soudní spor před Soudním dvorem EU“ a praktické cvičení. Bude zakončeno uspořádáním tzv. „moot court“ u Soudního dvora EU, kde se dva vybrané vítězné týmy utkají před porotou složenou z vysoce postavených zástupců právní praxe a soudců Soudního dvora EU.


Účastnický poplatek
Účastníci zaplatí poplatek ve výši 170 EUR, který zahrnuje náklady na podkladové materiály, oběd, přestávky na kávu a večeři. Účastníci se hlásí prostřednictvím webových stránek Young European Lawyers Contest – Aim of the contest – Young European Lawyers Contest (younglawyerscontest.eu) a v přihlášce připojí svůj životopis. Poplatek uhradí do 7 dnů po obdržení potvrzení, že byli vybráni k účasti na soutěži.

Jazyk
Požadovaná je dobrá znalost angličtiny.

Ubytování
Semifinále: ubytování na 1 noc bude rezervováno a hrazeno ERA.
Finále: ubytování v apartmánech pro děti a mládež zajistí ERA: ubytování na 3 noci rezervuje a hradí ERA.

Cesta
Všichni koncipienti a mladí advokáti, kteří uspěli a byli vybráni k účasti na soutěži, obdrží po obdržení originálů faktur, letenek a účtenek příspěvek na cestovní náklady (až do výše 300 EUR). Cestu do destinace si účastníci zařizují sami.


Zdroj: Odbor mezinárodních vztahů ČAK

Foto: younglawyerscontest.eu 

Go to TOP