Nejvyšší správní soud zamítl návrhy směřující proti opatření MZd

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl dne 27. dubna 2021 návrhy směřující proti opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021, ve znění pozdějších opatření, na jehož základě se zaměstnanci v uplynulých týdnech testovali na covid-19. Návrhy podaly Nezávislé odbory Teva Czech Industries a zaměstnankyně této společnosti a dále společnost Castellana, která podniká v pohostinství, a její jednatelka. Soud konstatoval, že vnímá a mnohdy také sdílí výhrady lidí k zásahům do života kvůli pandemii onemocnění covid-19. Přezkoumávaná opatření Ministerstva zdravotnictví však před soudem tentokrát obstála, stejně jako metoda antigenního testování s odběrem z nosní dutiny.

 

Veřejné jednání, které proběhlo v úterý 27. dubna, bylo už třetí, při kterém se soud zabýval testováním ve společnostech. Ve spojeném řízení projednal návrhy na zrušení opatření ve znění z 1., 5. a 15. března. Momentálně je v platnosti ještě později aktualizovaná verze.

„Zákon neumožňuje podmínit přítomnost na pracovišti negativním testem nebo uložit zaměstnavateli, aby zajistil pro své zaměstnance příslušné testy,“ řekl u soudu advokát Mgr. David Zahumenský, jenž zastupoval všechny aktéry. „Systém v praxi přináší potíže, je zbytečný, nikdy nemůže dosáhnout svého cíle,“ doplnil odborář opavské společnosti Teva Marek Mucha. Zástupce Ministerstva zdravotnictví opatření hájil jako řádně odůvodněné a racionální.

První návrh na zrušení uvedeného opatření MZd, resp. testování zaměstnanců zamítl soud 8. dubna. Povinnost podrobit se testování na koronavirus podle soudu vyplývá z pandemického zákona, opatření Ministerstva jen upravuje podmínky a rozsah.

Dne 14. dubna pak jiný senát NSS rozhodl, že opatření MZd z 5. března bylo v rozporu se zákonem. Zrušit ho nemohl, protože už bylo nahrazeno novým zněním. Ministerstvo podle soudu neodůvodnilo, nakolik opatření přispívá k potlačování pandemie ani nezvážilo zásah do práv lidí. Na dnešním jednání soud uvedl, že opatření je dostatečně podložené, byť jen stručně odůvodněné.

Minulý týden NSS zrušil celé mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného omezilo provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Zásah měl několikadenní odklad, ministerstvo tak mohlo opatření upravit.

Přezkoumávání opatření podle pandemického zákona je novou pravomocí NSS. Dosud dostal desítky návrhů. Některé předal k Městskému soudu v Praze, dalšími se zabývá. Pokud bude zjevné, že návrh nemůže být úspěšný, bude některé z nich odmítat pro zjevnou neopodstatněnost. Momentálně pokračuje řízení o 46 návrzích.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP