Poslanecká sněmovna bude opět projednávat stavební zákon

Poslanci se dnes, tedy ve středu 12. května 2021, dopoledne opět sejdou ke schvalování návrhu nového stavebního zákona. Na žádném z jednání, která proběhla v uplynulém týdnu, totiž nedospěli ani k hlasování o desítkách pozměňovacích návrhů.

 

Stavební zákon se připravuje již několik let a panují kolem něj spory. Vláda si od něj slibuje zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, zvýšení transparentnosti, odstranění byrokratické zátěže, jasné rozdělení práv a povinností a efektivně vymahatelné lhůty.

Ve sněmovně panují spory hlavně o to, zda mají všechny stavební úřady spadat pod stát – jak doporučil i Hospodářský výbor, nebo zda má část z nich zůstat pod obcemi. Sněmovna se již dříve přiklonila k tomu, že základem nového stavebního zákona a uspořádání stavební správy bude postaveno na modelu čistě státní stavební správy, kdy budou úřady i úředníci převedeni pod stát. Původně tento model vláda navrhla, ale po jednání se Svazem měst a obcí ČR od něj vloni ustoupila a poslancům předložila tzv. hybridní model, kde by část agendy fungovala pod obcemi.

Poslanci k návrhu nového stavebního zákona podali na osmdesát pozměňovacích návrhů. Dalších asi pět desítek změn předložili k související předloze – návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.

Během odpoledního jednání by pak poslanci měli projednat předlohy zákonů ve druhém a v prvním čtení – například novelu zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), týkající se elektronizace notářské činnosti, novelu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, či novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která by měla zpřísnit vyplácení dávek. Poslanci projednají také návrh zákona o občanských průkazech, zákon o zavedení digitální daně nebo zákon o ochraně oznamovatelů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP