ČAK pořádá v lednu a únoru zajímavé online semináře. Nenechte si je ujít!

Navzdory pandemii onemocnění covid-19 a nouzovému stavu pokračují vzdělávací akce České advokátní komory, které Odbor výchovy a vzdělávání průběžně připravuje pro advokát(k)y a koncipient(k)y. Na první dva měsíce nového roku ČAK přichystala několik online seminářů, z nichž vybíráme pět nejzajímavějších, na které je ještě možné se přihlásit. První dva ze seminářů s tématem bytového spoluvlastnictví a společenství bytových jednotek a také nájemních vztahů se navíc konají již tento čtvrtek, 21. ledna 2021, takže neváhejte moc dlouho…

 

Online seminář Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, novela zákona č. 163/2020 Sb. se koná ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 9 do 16 hodin.

Přednášet bude JUDr. Pavlína BRZOBOHATÁ, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů nájemních, o vyklizení bytu, popř. bytového domu, dále ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků včetně úhrad a nároků za omezení vlastnického práva v důsledku nečinnosti státu při deregulaci nájemného, vyklizení nebytových prostor s výjimkou věcí, jež jsou v působnosti jiných senátů.

Bližší informace a přihláška ZDE.

 

Online seminář Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, se koná ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 9 do 16 hodin.

Přednášet bude JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D., který působí v AK PRK Partners a specializuje se zejména na smluvní závazky, právo nemovitostí a poradenství související s rekodifikací soukromého práva v ČR. V rámci různých platforem se JUDr. Bezouška od roku 2005 podílel na rekodifikaci soukromého práva, byl např. předsedou „mini týmu“ pro oblast věcných práv při Rekodifikační komisi MSp ČR. Od roku 2006 je členem LRV ČR a v letech 2010 až 2013 byl poradcem předsedy vlády ČR v právních a legislativních otázkách. Od roku 2011 působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Bližší informace a přihláška ZDE.

 

Hned týden na to, ve čtvrtek 28. ledna 2021 od 9 do 12 hodin, se uskuteční online seminář Povinnosti advokátů v oblasti AML po novele provedené zákonem č. 527/2020 Sb. Tento seminář povede Mgr. Petra Vrábliková, vedoucí kárného oddělení ČAK.

Obsah semináře: Transpozice IV. AML směrnice • Rozšíření sledovaných činností • Nové povinnosti advokáta podle AML úpravy a jejich zakotvení ve stávajícím systému • Identifikace klienta a varianty identifikace na dálku • Nové povinnosti klienta při kontrole klienta, zesílená kontrola klienta • Postup u podezřelých obchodů • Změny v oblasti sankcí

Bližší informace a přihláška ZDE.

 

Ve čtvrtek 4. února 2021 od 10 do 14 hodin pořádá ČAK online sympozium Domácí násilí – právní a psychologické souvislosti, v rámci něhož proberou diskutující téma domácího násilí z různých úhlů pohledu – pohledem advokáta zastupujícího oběť či agresora, pohledem opatrovnického i trestního soudce, pohledem párového i dětského psychologa apod.

Diskutovat budou: JUDr. Daniela Kovářová, advokátka, JUDr. Tomáš Lichovník, ústavní soudce, JUDr. Lucie Hrdá, advokátka, Mgr. Martin Beneš, soudce OS Most, JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR, JUDr. Ivana Spoustová, advokátka, JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., vysokoškolská pedagožka, Mgr. Kryštof Janek, advokát, Mgr. et Mgr. Pavel Rataj, psycholog a párový terapeut, a Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., dětská psycholožka.

Bližší informace a přihláška ZDE.

 

Online sympozium Vnitrostátní únosy II – petit, škola, bydliště, lékař, které se bude konat ve čtvrtek 11. února od 10 do 14 hodin, bude zaměřeno především na otázky limitů rodičovské odpovědnosti, na formulaci petitu, na výjimečné situace a na rozhodování o bydlišti, škole a lékařské péči o nezletilého.

Seznam diskutujících: JUDr. Tomáš Lichovník, ústavní soudce * JUDr. Petr Sedlák, soudce KS Brno * JUDr. Daniela Kovářová, advokátka * Mgr. Martin Beneš, soudce OS Most * JUDr. Hana Nová, emeritní soudkyně * JUDr. Ema Tomšová, Ph.D., soudkyně OS Karlovy Vary * JUDr. Alena Vlachová, advokátka * JUDr. Pavel Kotrady, OS Vsetín * JUDr. Renata Šínová, Ph.D., vysokoškolská pedagožka.

Bližší informace a přihláška ZDE.


Další informace o připravovaných vzdělávacích akcích České advokátní komory najdete ZDE.


Redakce AD
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP