ČAK pořádá online seminář týkající se povinností advokátů v oblasti AML

Česká advokátní komora pobočka Brno zve všechny advokát(k)y a koncipient(k)y na online seminář Povinnosti advokátů v oblasti AML po novele provedené zákonem č. 527/2020 Sb., který se bude konat ve čtvrtek 28. ledna 2021 od 8:30 do 12:00 hodin.

 

Obsah online semináře

 • Transpozice IV. AML směrnice
 • Rozšíření sledovaných činnost
 • Nové povinnosti advokáta podle AML úpravy a jejich zakotvení ve stávajícím systému
 • Identifikace klienta a varianty identifikace na dálku
 • Nové povinnosti klienta při kontrole klienta, zesílená kontrola klienta
 • Postup u podezřelých obchodů
 • Změny v oblasti sankcí

Během online semináře můžete formou chatu (označen jako „konverzace“) klást přednášející své případné dotazy.

Online seminář povede Mgr. Petra Vrábliková, vedoucí kárného oddělení ČAK

 

Požadavky na technické vybavení

Aktuální verze webového prohlížeče Google Chrome, Microsoft Edge, Safari nebo Mozilla Firefox (Internet Explorer není podporován).

Je možné se připojit pouze přes webové rozhraní, doporučujeme však instalaci rozšíření Webex Events do internetového prohlížeče. Také je možné na operačním systému Windows využít dočasnou aplikaci. Instalace rozšíření nebo stažení dočasné aplikace bude automaticky nabídnuto při prvním připojení k události aplikace Webex nebo při registraci na událost. Kompletní technické požadavky naleznete ZDE.

 

Přihlášení na online seminář

Po potvrzení přijetí přihlášky a zařazení na seminář Vám bude následně, nejpozději den před konáním online semináře, na zadanou emailovou adresu pro zaslání přístupových údajů doručena zpráva se žádostí o registraci do události Webex. Návod pro registraci obdržíte společně s potvrzením přijetí přihlášky.

Číslo online semináře: 68106

Cena online semináře: zdarma

Uzávěrka přihlášek: 26. ledna 2021

Po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

 

Časový rozvrh

8:30 – 9:00 hod. prezence * 9:00 – 10:30 hod. seminář (přestávka zpravidla 10:30 – 10:45 hod.) * 10:45 – 12:00 hod. seminář

 

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 3 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář.

 

Organizační pokyny a informace pro účastníky

 1. Zájemci o účast na této akci, nechť vyplní a zašlou přihlášku, kterou naleznou na www.cak.cz, levé menu (cca uprostřed) pod názvem Vzdělávání advokátů, Vzdělávací akce ČAK, u každého semináře – ZDE. Přihlášku zasílejte nejlépe emailem na adresu seminare.brno@cak.cz nebo poštou na adresu Česká advokátní komora pobočka Brno, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno.
 2. Vzdělávací akce ČAK jsou určeny pro advokáty a advokátní koncipienty. Účast jiných osob není možná.
 3. Informační povinnost zpracování osobních údajů: Za účelem evidence účastníků školení formou online semináře ČAK jako správce osobních údajů zpracovává následující osobní údaje – Jméno a příjmení advokáta/advokátky, ev. č. ČAK, e-mailová adresa. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy. ČAK tyto osobní údaje nepředává dalším příjemcům, ani do třetí země či mezinárodní organizaci s výjimkou emailové adresy, kterou ČAK předává školiteli za účelem distribuce studijních materiálů. Osobní údaje budou uloženy v souladu se Spisovým a skartačním řádem ČAK po dobu 5 let. Kontaktní údaje na správce i pověřence pro ochranu osobních údajů a detailní informace k možnosti uplatnění vašich práv i zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách ČAK ZDE, kde je k dispozici také aktuální dokument Informace ke zpracování a ochraně osobních údajů a vzorový formulář k uplatnění práv subjektu údajů.
 4. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, účastníkům přihlášeným e-mailem zašleme potvrzení o doručení. Účastníky, kteří z kapacitních důvodů nebudou zařazeni na seminář, budeme informovat e-mailem.
 5. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník s podmínkami zde uvedenými.
 6. Telefonické informace na č. 513 030 115 – Mgr. Lenka Danilišin.

 

Redakce AD
Foto: Pixabay

 

Go to TOP