Online sympozium ČAK: Domácí násilí – právní a psychologické souvislosti

Domácí násilí je multioborový fenomén, který ničí rodinu a partnerské i rodičovské vztahy a pro svůj latentní charakter jsou jeho léčba a řešení velmi složité. Česká advokátní komora proto připravila pro všechny advokát(k)y a koncipient(k)y sympozium Domácí násilí – právní a psychologické souvislosti, které se uskuteční online, prostřednictvím systému Webex, a to ve čtvrtek 4. února 2021 od 10 do 14 hodin.  V rámci sympozia se diskutující „podívají“ na domácí násilí z různých úhlů pohledu – pohledem advokáta zastupujícího oběť či agresora, pohledem opatrovnického i trestního soudce, pohledem párového i dětského psychologa apod.

 

Program akce

 9:30 hod.   Spuštění relace, test spojení s lektory
10:00 – 10:10 hod.   Zahájení a organizační podrobnosti
10:10 – 10:25 hod.   JUDr. Daniela Kovářová, advokátka * Syndrom lidské přitažlivosti
10:25 – 10:40 hod.  JUDr. Tomáš Lichovník, ústavní soudce * Domácí násilí pohledem ústavního soudu
10:40 – 10:55 hod.  JUDr. Lucie Hrdá, advokátka * Práce s oběťmi domácího násilí
10:55 – 11:10 hod.   Mgr. Martin Beneš, soudce, OS Most * Domácí násilí v opatrovnickém řízení
11:10 – 11:25 hod.   Přestávka
11:25 – 11:40 hod.  JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR * Jak se trestá domácí násilník
11:40 – 11:55 hod.  JUDr. Ivana Spoustová, advokátka * Domácí násilí z pohledu nezletilých dětí
11:55 – 12:10 hod.  JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., vysokoškolská pedagožka * Procesní instituty pro řešení domácího násilí
12:10 – 12:25 hod.  Mgr. Kryštof Janek, advokát * Křivé obvinění jako nástroj boje o nezletilé dítě
12:25 – 12:30 hod.  Diskuse

12:30 – 13:00 hod.  Přestávka

13:00 – 13:15 hod.  Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., dětská psycholožka * Dítě jako svědek
13:15 – 13:30 hod.  Mgr. et Mgr. Pavel Rataj, psycholog a párový terapeut * Domácí násilí v párové terapii
13:30 – 14:00 hod.  Diskuse
14:00 hod. Zakončení sympozia

Účastníci mohou v průběhu vystoupení v chatu klást otázky.

Akci bude moderovat JUDr. Daniela Kovářová.

 

Číslo semináře: 41104

Cena semináře (vložné): 850 Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 1. února 2021

Pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

 

Informace pro advokát(k)y: účastí na tomto semináři získá advokát 4 kredity započitatelné do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipient(k)y: seminář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář.

 

Další informace, včetně organizačních pokynů a informací pro účastníky akce, naleznete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: Pixabay 

Go to TOP