Online seminář ČAK: Aktuální judikatura k nájemním vztahům

Aktuální judikaturou z oblasti nájemních vztahů se bude zabývat online seminář Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům pořádaný Českou advokátní komorou ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 9 do 16 hodin.

 

Odborný program semináře

Nájem podle obecných ustanovení ObčZ, zvláštní ustanovení o nájmu bytu
Ochrana nájemce, její cíle a úskalí
Vznik nájmu bytu podle ObčZ
Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele – kogentní a dispozitivní ustanovení
Společný nájem
Zvláštní úprava bydlení manželů
Nájemné, jeho druhy, jednostranné zvyšování a zvyšování na základě rozhodnutí soudu; slevy z nájemného
Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby
Přechod nájmu na dědice, dědění nájmu
Podnájem
Skončení nájmu – dohodou, uplynutím doby, výpovědí
Náležitosti výpovědi, žaloba na neoprávněnost výpovědi a určení neplatnosti výpovědi
Jednotlivé výpovědní důvody
Postup při vyklizení bytu
Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb., rozsah poskytovaných služeb
Poskytovatel a příjemce
Způsob stanovení záloh a jejich změny
Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, sankce při neplnění povinností
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Judikatura

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícím své dotazy.

Časový rozvrh: 8:30 – 9:00 hod. prezence * 9:00 – 10:30 hod. seminář (10:30 – 10:45 hod. zpravidla přestávka) * 10:45 – 12:00 hod. seminář * 12:00 – 13:00 hod. přestávka na oběd * 13:00 – 14:30 hod. seminář (14:30 – 14:45 zpravidla přestávka) * 14:45 – 16:00 hod. pokračování výkladu, diskuse

 

Lektor: JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.

Člen AK PRK Partners (pozice Of Counsel), specializuje se zejména na smluvní závazky, právo nemovitostí a poradenství související s rekodifikací soukromého práva v ČR. V rámci různých platforem se od roku 2005 podílel na rekodifikaci soukromého práva, byl např. předsedou „minitýmu“ pro oblast věcných práv při Rekodifikační komisi MSp ČR. Od roku 2006 je členem LRV ČR a v letech 2010 až 2013 byl poradcem předsedy vlády ČR v právních a legislativních otázkách. Aktivně se věnuje akademické práci, vyučuje občanské právo. Od roku 2011 působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Požadavky na technické vybavení: Aktuální verze webového prohlížeče Google Chrome, Microsoft Edge, Safari nebo Mozilla Firefox (Internet Explorer není podporován). Je možné připojit se pouze přes webové rozhraní, doporučujeme však instalaci rozšíření Webex Events do internetového prohlížeče. Také je možné na operačním systému Windows využít dočasnou aplikaci. Instalace rozšíření nebo stažení dočasné aplikace bude automaticky nabídnuto při prvním připojení k události aplikace Webex nebo při registraci na událost. Kompletní technické požadavky naleznete zde.

 

Přihlášení na online seminář: Po potvrzení přijetí přihlášky a zařazení na seminář Vám bude následně, nejpozději den před konáním online semináře na zadanou emailovou adresu pro zaslání přístupových údajů doručena zpráva se žádostí o registraci do události Webex. Návod pro registraci obdržíte společně s potvrzením přijetí Vaší přihlášky.

Číslo semináře: 41101

Cena semináře (vložné): 850 Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 18. ledna 2021

Pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře).

 

Informace pro advokát(k)y: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipient(k)y: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.

Další informace k semináři naleznete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: Pixabay

Go to TOP