Kulatý stůl ke krácení odměn zmocněnců na MSp přinesl dohodu

Advokátní tarif

Po dohodě s Českou advokátní komorou uspořádalo Ministerstvo spravedlnosti 4. března 2024 diskusní kulatý stůl se zástupci vedení ČAK, soudů, neziskového sektoru a advokátek a advokátů, kteří se věnují zastupování zvlášť zranitelných obětí trestných činů. Předmětem jednání byla problematika krácení odměn zmocněnců poškozených v trestním řízení.

V průběhu diskuse se potvrdilo to, co už ministerstvu Komora avizovala – totiž, že soudy odměny dlouhodobě krátí a některé úkony neproplácejí vůbec. Nejedná se přitom o ojedinělé případy, ale systémový problém.

Podle stanoviska ČAK se touto nepřijatelnou praxí advokáti dostávají do velmi složité situace, protože advokát je podle zákonných a etických předpisů povinen provést všechny úkony právní služby, které považuje v zájmu klienta za prospěšné. Následné krácení odměn proto považuje ČAK za rozporné s ústavně zaručeným právem na právní pomoc. (Advokátní deník dnes zveřejnil stanovisko Výboru pro advokátní etiku ČAK, plné znění ZDE).

Vedení Ministerstva spravedlnosti přislíbilo urgentní nápravu situace, a to v rámci novelizace advokátního tarifu a v případě potřeby i novelizací trestního řádu.

Nadále platí i příslib ministerstva, že novela advokátního tarifu by měla být vydána tak, aby nabyla účinnosti k 1. červenci 2024.

„Česká advokátní komora je vždy připravená řešit problémy advokátů, s nimiž se v praxi potýkají, ale důležité je dát o nich Komoře vědět a když je potřeba, zapojit se i do hledání nápravy. Chci osobně poděkovat Lucii Hrdé, Janě Krouman, Petře Naskosové, Kláře Kalibové, Pavlíně Komedové a řadě dalších za čas a úsilí, které řešení problému krácení odměn zmocněncům věnují,“ dodává předseda ČAK Robert Němec.   

Redakce AD
Foto: MSp ČR

Go to TOP