Expertní skupina v čele s K. Šimkou navrhne témata Sjezdu českých právníků

Dne 3. listopadu 2023 se na pražské právnické fakultě konalo zasedání Sjezdového výboru Druhého sjezdu českých právníků, který by se měl konat 15. a 16. května 2025 v Praze.

 

V průběhu jednání podepsali reprezentanti subjektů, které jsou ve Sjezdovém výboru zastoupeny – tedy České advokátní komory, Notářské komory, Exekutorské komory, Soudcovské unie, Unie státních zástupců, Unie podnikových právníků, Asociace právnických fakult a Jednoty českých právníků – memorandum, v němž se zavázali ke spolupráci při přípravě sjezdu.

Zároveň byla na jednání výboru ustavena Expertní skupina, jejímž úkolem bude navrhnout přesná témata, jimiž by se měl sjezd zabývat, a do níž každý ze členů Sjezdového výboru nominoval své nejlepší odborníky v oblasti IT a moderních technologií; neboť tím – zatím jen obecně určeným – tématem Druhého sjezdu českých právníků, by měla být digitalizace.

Za Českou advokátní komoru se tak členem Expertní skupiny stali místopředseda ČAK JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., předseda výboru CCBE pro IT právo JUDr. Jiří Novák ml. a člen představenstva ČAK Mgr. František Korbel, Ph.D.

Dalšími členy expertní skupiny jsou:

za Notářskou komoru notářský kandidát Mgr. Martin Hakl, pracovníci kanceláře Notářské komory ČR Mgr. Miroslav Zapletal a JUDr. Berenika Wunschová, a brněnský notář Mgr. Richard Brázda;

za Exekutorskou komoru českokrumlovský exekutor Mgr. Tomáš Tunkl, Mgr. Libor Vaculík z právního oddělení Exekutorské komory a tajemník Exekutorské komory Petr Prokop Ustohal;

za Soudcovskou unii prezident Soudcovské unie a soudce Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra a soudce Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Stanislav Findejs;

za Unii státních zástupců náměstek nejvyššího státního zástupce Mgr. Jiří Pavlík, JUDr. Vladimír Plecitý z Vrchního státního zastupitelství v Praze a JUDr. Barbora Cinková z Okresního státního zastupitelství v Trutnově;

za Unii podnikových právníků seniorní právník ve společnosti AVAST (a bývalý advokát) JUDr. Ondřej Kramoliš a Mgr. Lukáš Krejčí, senior legal counsel a člen managementu společnosti ŠKODA AUTO;

za Asociaci právnických fakult JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., vedoucí Centra práva, technologií a digitalizace Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří jsou oba zároveň i advokáty;

za Jednotu českých právníků pak předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., a Mgr Radim Karásek, vedoucí oddělení analýz legislativy eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Expertní skupinu povede předseda Nejvyššího správního soudu doktor Karel Šimka.

Expředseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, který ve Sjezdovém výboru zastupuje Českou advokátní komoru, členům Expertní skupiny nabídl její prostory jako útočiště pro setkávání; první jednání Expertní skupiny by se tak mělo uskutečnit 1. prosince 2023 v sídle ČAK v Praze.

Druhý sjezd českých právníků by měl navázat na ten první, který se konal po mnoho desítek let trvající pauze v pražském Karolinu dne 5. května 2022 a jehož tématem byla „Společenská a profesní odpovědnost právníků a institucionální pojistky jejich nezávislosti“.

 

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP