Na semináři k přestupkovému právu jsou ještě volná místa. Přihlaste se!

Praktické problémy při aplikaci zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, představí seminář „Přestupkové právo: Vybrané

Praktické problémy při aplikaci zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, představí seminář „Přestupkové právo: Vybrané procesní a hmotněprávní otázky“, který pořádá Česká advokátní komora již tento čtvrtek, 9. listopadu 2023, ve školicím středisku v pražské Myslíkově ulici. Stále ještě jsou volná místa, ale s odesláním přihlášky příliš neotálejte!

 

Seminář

Přestupkové právo: vybrané procesní a hmotněprávní otázky

Termín: čtvrtek 9. listopadu 2023 od 09,00 do 13,00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2-Nové Město

Lektor: prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., předseda senátu Nejvyššího správního soudu

Anotace semináře

Přednáška představí praktické problémy při aplikaci zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Přednášející se zaměří na formální a materiální pojetí přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost, zejména krajní nouzi jako v přestupkovém právu fenomén nejpraktičtější. Detailně se pak bude věnovat přestupkům právnických osob a podnikajících osob fyzických a rozličným otázkám dokazování včetně dokazování audiovizuálními nahrávkami a dokazování webovými stránkami či vůbec zdroji z internetu.

 

Cena semináře: 650,- Kč včetně DPH v zákonné výši, snížená 520,- Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: stále jsou volná místa, můžete se tedy přihlašovat (na webu ČAK u semináře najdete informaci, zda je/není seminář zaplněn)

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Zájemci o účast na akci vyplní a zašlou přihlášku e-mailem na adresu seminare@cak.cz.

Po potvrzení příjmu přihlášky Odborem výchovy a vzdělávání ČAK (a tím zařazení na seminář) uhradí zájemce účastnický příspěvek (vložné) na účet č. 6724361001/2700, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: číslo semináře společně s pětimístným evidenčním číslem advokáta u ČAK (objednatele) bez uvedení pomlčky či lomítka (např. 4133700333). Platba v hotovosti na místě u prezence semináře není možná.

 

Telefonické informace: pí. Marie Knížová, 273 193 251.

 

Redakce AD, Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP