JUDr. František Hrudka st. si dnes převzal nejvyšší advokátní vyznamenání

Z rukou předsedy České advokátní komory JUDr. Roberta Němce, LL.M., si dnes 7. listopadu 2023 v prostorách Galerie 17. listopadu v Kaňkově paláci, sídle Komory, převzal nejvyšší advokátní vyznamenání významný advokát a dlouholetý člen orgánů ČAK JUDr. František Hrudka st. Zmíněné vyznamenání, tedy Záslužný kříž se uděluje advokátům za mnohaletou obětavou práci ve prospěch advokacie, ve volených orgánech a zejména advokátům, kteří již byli za svou obětavou práci pro advokacii v minulosti oceněni.

 

Slavnostní akt doprovodili milými a vřelými slovy rovněž předseda Kontrolní rady ČAK JUDr. Jan Mikš, místopředsedkyně Kontrolní rady ČAK JUDr. Irena Schejbalová a místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná. Ti připomněli, že JUDr. František Hrudka st. se ihned po sametové revoluci v roce 1989 zapojil do vzniku samostatné advokacie, kdy spolu s JUDr. Karlem Čermákem a dalšími kolegy spolupracoval na privatizaci advokacie v roce 1990. Byl součástí týmu vytvářejícího zákon č. 128/1990 Sb., o advokacii, a následně se spolupodílel na tvorbě navazujících stavovských předpisů, např. Etického kodexu.

Od počátku samostatné advokacie působil jako náhradník představenstva nově vzniklé samostatné České advokátní komory a poté se zapojil do činnosti v kontrolních orgánech, a to nejdříve v revizní komisi a následně v Kontrolní radě ČAK, kde byl po dobu pěti volebních období místopředsedou pro legislativní a ekonomickou sekci.

V době svého působení v Kontrolní radě ČAK byl JUDr. Hrudka členem nebo místopředsedou Hospodářského a rozpočtového výboru, v němž dohlížel nad řádným hospodařením Komory.

Od prvního sněmu ČAK byl František Hrudka do sněmu v roce 2017 předsedou volební komise.

Nejen ve všech svých funkcích v orgánech Komory byl výraznou osobností zastávající tradiční hodnoty spojené s výkonem advokacie. Aktivně se zapojoval i do sportovního a společenského života advokátů, např. aktivně se účastnil řady tenisových turnajů apod. Lze říci, že pokud se advokacie po revoluci v roce 1989 stala respektovanou a uznávanou právnickou profesí, měl na tomto procesu významný podíl právě JUDr. František Hrudka st.

„Děkuji za udělené vyznamenání a vaše vřelá slova. Věřím, že advokacie zůstane takovou, jakou má být i po další generace. Rozhodně u nás v rodině se toto povolání s láskou dědí a já budu držet palce svým potomkům celé 21. století, poděkoval závěrem slavnostního předání ocenění doktor Hrudka.

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP