Sestřih z tiskové konference ministra P. Blažka a předsedy ČAK R. Němce

Novela zákona o advokacii, s ní úzce spojená problematika advokátní mlčenlivosti, advokátní tarif, kontroly advokátních koncipientů u vstupů na některých soudech v České republice, zpožděné proplácení odměn za obhajoby ex offo – to je jen část z výčtu témat, kterými se zabývalo představenstvo České advokátní komory na své první letošní schůzi společně se zástupci Ministerstva spravedlnosti v čele s ministrem JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D.

 

Advokátní deník vám přináší krátký sestřih z toho, o čem na tiskové konferenci po skončení jednání mluvili předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., a ministr JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.:

 

 

 

O průběhu jednání lednového představenstva jsme informovali podrobně ve Flash News a v článku o dohodě na novele zákona o advokacii a zvýšení advokátního tarifu od 1. července 2023 ZDE.

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

Go to TOP