ČAK a MSp se shodly na advokátním tarifu a novele zákona o advokacii

Další ze společných jednání ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., a jeho náměstků, a představenstva České advokátní komory v čele

Další ze společných jednání ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., a jeho náměstků, a představenstva České advokátní komory v čele s jejím předsedou JUDr. Robertem Němcem, LL.M., se uskutečnilo v úterý 10. ledna 2023. Stejně jako před více než rokem byla hlavním tématem schůzky aktuální advokátní a justiční témata. Ministr spravedlnosti přislíbil, že nový advokátní tarif by mohl platit od poloviny tohoto roku, shoda panovala i ohledně novely zákona o advokacii a dalších projednávaných tématech.

 

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., poděkoval ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi, že přijal pozvání České advokátní komory a zúčastnil se jednání představenstva ČAK. „Prvním tématem našeho jednání byla novela zákona o advokacii, a to ve třech základních okruzích – jednak posílení ochrany důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem, dále umožnění pořádání sněmu ČAK i za pomocí online prostředků, a nakonec umožnění koncipientům, kteří o někoho pečují, vykonávat advokátní praxi i na kratší úvazek,“ přiblížil Robert Němec probíraná témata.

Dalším velmi důležitým tématem jednání byl advokátní tarif, který je klíčovým nástrojem pro advokáty poskytující právní pomoc mimo velká města,“ dodal předseda ČAK a zdůraznil, že je třeba dělat vše pro to, aby právní pomoc byla dostupná ve všech regionech napříč republikou. Připomněl, že advokátní tarif nebyl novelizován od roku 2006 a vzhledem k inflaci a rostoucím nákladům na energie je jeho úprava naléhavě zapotřebí, přičemž tato změna byla projednána i se zástupci neziskového sektoru a výsledkem tohoto jednání byl určitý kompromis. Jak také Robert Němec zmínil, Komora novelu advokátního tarifu připravila, poslala ji v loňském roce do připomínkového řízení v rámci advokacie a poté ji předložila Ministerstvu spravedlnosti. V posledních měsících se s ministerstvem projednávaly jednotlivé body. Zůstává tam již pouze několik detailů, které bude potřeba ještě prodiskutovat.

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., doplnil, že na zvýšení advokátního tarifu je připraven. „Jsem si vědom, že o advokátním tarifu se hovoří již více než rok, a přestože vyhlášku může formálně schválit sám ministr, jsou u nás pravidla jasná – nejdříve je třeba, aby norma prošla mezirezortním připomínkovým řízením. Domnívám se, že by novela advokátního tarifu by mohla být účinná od 1. července tohoto roku,“ řekl Pavel Blažek a dodal, že náklady na úpravu tarifu se budou pohybovat v horizontu přibližně půl miliardy korun.

Zástupci obou institucí se vyjádřili také k tématu důvěrnosti vztahu advokáta a klienta, která je klíčovým předpokladem pro výkon advokacie a pro vztah klienta a jeho obhájce. Jak uvedl ministr Blažek, on sám je v této otázce konzervativní a je zastáncem České advokátní komory, která se trvale snaží, aby advokátní mlčenlivost byla zachována v maximálním možném rozsahu. „V některých povoláních je mlčenlivost základním předpokladem pro výkon vlastní činnosti. Pokud nebude dodržována, může se snadno stát, že daňový poradce nebude daňovým poradcem, advokát nebude advokátem… A já jsem v tom směru velmi konzervativní a na straně advokacie v tom smyslu, aby advokátní mlčenlivost byla zachovávána v maximálním rozsahu, i když se nám občas stane, že se vyskytnou ojedinělé excesy.“

„Na jednání se dále mimo jiné diskutovalo i o návrhu nového trestního řádu, redefinici trestného činu znásilnění, zákonu o hromadných řízeních, zákonu o lobbingu, o proplácení záloh a odměn za obhajoby ex offo, jakož i o prohlídkách advokátních koncipientů při vstupech do soudních budov a o aktuálním stavu novely insolvenčního zákona,“ doplnila k dvěma nejpodstatnějším bodům jednání PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí Komory.

 

 

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP