SD EU: Nově budou mít anonymizovaná řízení o předběžné otázce fiktivní název

Soudní dvůr EU informoval o opatření, na jehož základě bude nově anonymizovaným řízením o předběžné otázce zahájeným počínaje dnem 1. ledna 2023 přidělen počítačovým automatickým generátorem fiktivní název. Toto opatření má za cíl usnadnit označení a identifikaci případů, které jsou anonymizovány z důvodů ochrany osobních údajů.

 

Od 1. ledna 2023 bude všem novým anonymizovaným případům mezi fyzickými osobami (jejichž jméno je od 1. července 2018 nahrazováno iniciálami z důvodů ochrany osobních údajů) nebo mezi fyzickými a právnickými osobami, jejichž název nemá rozlišovací způsobilost, přidělen počítačovým automatickým generátorem fiktivní název. Tato iniciativa byla zavedena za účelem snadnější identifikace anonymizovaných případů. Bude tak možné si je snadněji zapamatovat a ulehčí to jejich citování jak v judikatuře, tak v jiných souvislostech.

 

Přidělování fiktivních názvů se netýká:

  • řízení o předběžné otázce, ve kterých má název právnické osoby dostatečnou rozlišovací způsobilost (název této právnické osoby pak bude názvem věci);
  • přímých žalob (Soudní dvůr bude nadále přidělovat těmto věcem konvenční názvy, které se uvádějí v závorkách za názvem věci);
  • žádostí o posudek;
  • kasačních opravných prostředků;
  • věcí projednávaných před Tribunálem.

 

Tyto fiktivní názvy nebudou odpovídat skutečnému jménu žádného z účastníků řízení a v zásadě ani existujícím jménům. Budou se uvádět v záhlaví rozsudku, jakož i na první straně za číslem věci

Generátor fiktivních názvů funguje na principu rozdělování slov na slabiky, které jsou pak nahodile spojovány, čímž vzniknou fiktivní slova. Generátor existuje ve všech úředních jazycích Evropské unie a podle potřeby bude vyvinut také v jazycích třetích zemí.

 

Zdroj: SD EU
Foto: canva.com

Go to TOP