Severomoravští advokáti zakončili vzdělávací rok posledním seminářem

Severomoravský region uspořádal poslední vzdělávací akci tohoto roku v úterý, 8. listopadu 2022.  Během krásného podzimního dne se v Quality Hotelu Ostrava City uskutečnil pod vedením soudce Nejvyššího soudu České republiky Mgr. Michala Králíka, Ph.D., seminář pro advokáty a advokátní koncipienty na téma AKTUÁLNÍ VYBRANÉ OTÁZKY VĚCNÝCH PRÁV SE ZAMĚŘENÍM NA ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR.

Semináře se zúčastnilo přes 40 advokátů a advokátních koncipientů z regionu i mimo něj, takže je zřejmé, že zvolené téma účastníky zaujalo. Úplně poslední letošní akcí Regionálního střediska Severní Morava je badmintonový turnaj, který se uskuteční 25. listopadu 2022 v ostravském Trojhalí. Pozvánka a bližší informace byly advokátům z regionu rozeslány e-mailem a budou k dispozici také v kalendáři akcí na webových stránkách Komory.

„I na příští rok chystá naše regionální středisko několik vzdělávacích a společensko-sportovních akcí, včetně tradiční jarní Sepetné. Doporučuji proto advokátům sledovat webové stránky ČAK a související informační kanály, kde se dozvědí aktuální informace,“ poradil kolegům Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel pro Severní Moravu.


Redakce AD
Foto: Mgr. Pavel Otipka

 

Go to TOP