Advokátní Klostermannka byla místem výměny zkušeností advokátů z celé ČR

Když před třemi lety Advokátní deník poprvé informoval o setkání západočeských advokátů na Klostermannově chatě na Modravě, slibovali organizátoři každoroční setkání. S ohledem na pandemii onemocnění covid-19 se bohužel mohlo toto setkání uskutečnit až letos, o víkendu od 4. do 6. listopadu. Zájem o ně však projevili advokáti ze všech regionů.

 

Výměna zkušeností tak probíhala napříč republikou, od Břeclavi přes Hradec Králové a Nymburk, dále přes střední Čechy po celý západočeský region – na Klostermannce se sešly téměř čtyři desítky urputně diskutujících i dobře se bavících advokátů. Někteří se vzpomínkou na minulé setkání a bohužel i na kolegy, kteří se již nikdy akce nezúčastní, další se zvědavostí na nový, nenápadně se rozrůstající formát, jehož limitem je pouze kapacita Klostermannovy chaty.

Úvodní večer byl již tradičně věnován informacím a novinkám ze světa advokátního stavu, diskusi vedli JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK, JUDr. Bohuslav Sedlatý, předseda Odvolací kárné komise ČAK, a Mgr. Petra Vrábliková, vedoucí Oddělení pro věci kárné ČAK a metodička AML pro advokáty. Řeč se točila především kolem požadavků, jež jsou na advokáta kladeny v měnícím se světě, a také k očekávaným událostem a návrhům, týkajícím se hlavně připravované novely zákona o advokacii, dále k advokátnímu tarifu, ale i k plánovaným změnám trestního řádu nebo AML předpisů. Diskutovalo se i o otázkách etiky advokáta.

Sobotní program obstarali JUDr. Hana Tichá a JUDr. Petr Vojtek, soudci Nejvyššího soudu ČR, s nesmírně podrobnou, místy okouzlující a vtipnou, ale také trochu smutnou přednáškou k problematice nemajetkové újmy se zvláštním zaměřením na újmu na zdraví a vývoj judikatury v této oblasti. Kdo byl příliš zmožen těžkým tématem, mohl po obědě zamířit procházkou do blízkého pivovaru na malé osvěžení. Šli jsme všichni.

Oba večery byly spojeny s neformálním posezením nad připraveným občerstvením a diskusí. Nebyli by to advokáti, kdyby se při práci a po ní nebavili vtipnými i tristními příběhy z advokátní praxe.

Na ty nikoliv veselé pak v neděli ráno navázala přednáška Mgr. Kamily Bobysudové o traumatech. Ač byla zaměřena především na traumata klientů a na to, jak se k nim má nebo může postavit advokát jako člen pomáhající profese, magistra Bobysudová se nevyhnula ani tématu blízkému – traumatům advokáta, která si ze své praxe leckdy přináší do osobního života. Dlužno dodat, že mnohá přímo na místě zhojil vřelý hlas a jemný přístup přednášející, na těch ostatních zapracujeme příště.

Klostermannova chata a toto setkání byly zároveň místem rozloučení dosavadní zástupkyně západočeského regionu JUDr. Daniely Kovářové s výkonem role regionálního zástupce. Za její dosavadní činnost jí poděkoval nově designovaný zástupce Mgr. Jaroslav Liška ml., s tím, že se vynasnaží úspěšně navázat na její několikaletou práci. A tak se na Modravě sejdeme napřesrok znovu.

 

Mgr. Jaroslav Liška ml., regionální představitel střediska ČAK Západní Čechy, a Mgr. Petra Vrábliková, vedoucí Oddělení pro věci kárné ČAK a metodička AML pro advokáty
Foto: archiv autorů

Go to TOP