Severomoravští advokáti se pod Lysou horou vzdělávali v trestním právu

Během nádherného podzimního víkendu 7. – 9. října 2022 se v Moravskoslezských Beskydech v Hotelu Sepetná na Ostravici uskutečnil tradiční víkendový seminář pořádaný severomoravským regionálním střediskem.

 

Pod vedením zkušených lektorů a odborníků v oboru trestního práva profesora JUDr. Bc. Tomáše Gřivny, Ph.D., advokáta a vedoucího katedry trestního práva na pražské právnické fakultě a JUDr. Jiřího Říhy, soudce Nejvyššího soudu ČR, se téměř 70 advokátů z regionu, ale i mimo něj, vzdělávalo v otázkách trestního práva.

Víkendový seminář má nejen svoji vzdělávací část, ale i část sportovně společenskou. Po skončení seminářů se jak v pátek, tak i v sobotu odpoledne vydávaly skupinky účastníků směrem na Lysou horu nebo do blízkého okolí, popřípadě houbařit. V pátek večer pak převážná část účastníků navštívila Beskydský pivovárek na Ostravici. Po celou dobu si účastníci vyměňovali své zkušenosti a debatovali o právních i neprávních tématech.

Do konce roku připravilo Regionální středisko Severní Morava ještě jeden seminář k problematice věcných práv s Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., který je plánován na 8. listopadu 2022

Bližší informace o všech plánovaných akcích v regionu naleznete na webových stránkách ČAK a souvisejících informačních kanálech.


Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel ČAK pro Severní Moravu

Go to TOP