Rusko přestalo být smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech

V návaznosti na rezoluci CM/Res(2022)2 o ukončení členství Ruské federace v Radě Evropy, přijatou Výborem ministrů dne 16. března 2022 (usnesení), a v souladu s usnesením o důsledcích ukončení členství Ruské federace v Radě Evropy s ohledem na článek 58 Evropské úmluvy o lidských právech přijatým plenárním zasedáním Soudního dvora dne 22. března 2022, přestala být Ruská federace dne 16. září 2022 vysokou smluvní stranou Úmluvy.

 

ESLP je i nadále příslušný k vyřizování žalob namířených proti Ruské federaci v souvislosti s jednáním nebo opomenutím, které mohou představovat porušení Úmluvy, za předpokladu, že k nim došlo do 16. září 2022 (odkaz na usnesení).

Dne 5. září 2022 vzal Evropský soud pro lidská práva na vědomí skutečnost, že vzhledem k tomu, že Ruská federace přestane být dne 16. září 2022 vysokou smluvní stranou Úmluvy, zanikne i funkce soudce ESLP ve vztahu k Ruské federaci (odkaz na usnesení).

U ESLP je v současné době projednáváno 17 450 žádostí namířených proti Ruské federaci.

 

Zdroj: Evropský soud pro lidská práva
Foto: archiv ESLP

Go to TOP