Rusko nebude od 16. 9. smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech

Po svém vyloučení z Rady Evropy dne 16. března 2022 přestane být Ruská federace dne 16. září 2022 vysokou smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech. To bylo potvrzeno v usnesení CM/Res(2022)3 o právních a finančních důsledcích ukončení členství Ruské federace v Radě Evropy, přijatém Výborem ministrů RE dne 23. března 2022.

V souladu s usnesením Evropského soudu pro lidská práva ze dne 22. března 2022 se soud bude zabývat žalobami namířenými proti Rusku v souvislosti s údajným porušením úmluvy, k němuž došlo do 16. září 2022.

Výbor ministrů RE bude i nadále dohlížet na výkon rozsudků a smírných urovnání a Ruská federace je povinna je provádět.

Ruská federace se bude i nadále účastnit schůzí Výboru ministrů, pokud Výbor ministrů dohlíží na výkon rozsudků s cílem poskytovat a přijímat informace týkající se rozsudků v případě, že je žalovaným nebo žádajícím státem, bez práva účastnit se přijímání rozhodnutí Výborem ani hlasovat.

Rusko je povinno splnit své finanční závazky v plném rozsahu do 16. března; zůstává rovněž odpovědné za všechny nedoplatky vzniklé k tomuto datu.

 

Zdroj: Rada Evropy
Foto: coe.int

 

Go to TOP