Konference předsedů advokátních komor zahájí své druhé půlstoletí

Již 51. Konference předsedů evropských advokátních komor má svůj termín a bude se konat od 16. do 18. února 2023 již tradičně, ve Vídni.

 

Konference evropských předsedů se stala fórem pro dialog, kde se volení zástupci právnických organizací v Evropě zapojují do výměny zkušeností. Právě tato zásada „neformálnosti“ Konference evropských předsedů spolu s atraktivním sociálním programem se osvědčila již déle než půl století, a to bez přerušení.

Během svého pobytu ve Vídni jsou účastníci jednání vídeňských advokátů hostiteli rakouského spolkového kancléře a starosty města Vídně. Skutečnost, že na konferenci evropských předsedů ve Vídni jsou zváni účastníci ze všech částí Evropy, ale také zástupci mezinárodních advokátních organizací, slouží jako měřítko významu, který vídeňská jednání advokátů získala pro právnické profese v průběhu desetiletí.

Jednání vídeňských advokátů poskytují nejvhodnější platformu nejen pro výměnu názorů a názorů, ale také pro vyplňování informačních deficitů, diskusi o různých názorech a rozvoj strategií. Pracovní zasedání se uskuteční v Palais Ferstel, které je centrem jednání vídeňských advokátů a kromě tradičního programu se uskuteční i společenská setkání. Za jubilejním 50. ročníkem, který hostila Vídeň letos v červnu a jehož se zúčastnili také zástupci České advokátní komory  – předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná (na snímku) a náhradník představenstva JUDr. Antonín Mokrý, je možné se ohlédnout prostřednictvím videa a záběrů ve fotogalerii

Zdroj: oerak.at
Foto: oreak.at

Go to TOP