Předseda ČAK Robert Němec podepsal ve Vídni deklaraci o právním státě

Předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., místopředsedkyně JUDr. Monika Novotná a JUDr. Antonín Mokrý, náhradník představenstva ČAK a bývalý prezident CCBE, se ve dnech 9. až 11. června zúčastnili tradiční každoroční Evropské konference prezidentů advokátních komor ve Vídni. Jako téma letošní konference byla zvolena problematika „Mocenské zákony vs. právní stát – jak zapadá právní stát do evropské bezpečnostní architektury?“

 

V rámci této konference, kterou organizuje Rakouská advokátní komora ÖRAK, se v sobotu 11. června uskutečnilo – u příležitosti francouzského předsednictví v Radě Evropské unie – i setkání zástupců evropských komor na francouzském velvyslanectví ve Vídni. Zde předseda České advokátní komory Robert Němec slavnostně podepsal Deklaraci evropských advokátů na podporu právního státu. „Chtěl bych z tohoto místa poděkovat francouzské Národní radě advokátních komor a francouzským kolegům za jejich dosavadní excelentní práci a veškeré iniciativy během francouzského předsednictví, a to včetně vzniku výše uvedené deklarace,“ uvedl při této příležitosti.

Předseda ČAK se dále zavázal pokračovat během českého předsednictví – v období od 1. července do 31. prosince 2022 – v započaté práci, ať už jde o podporu Evropské úmluvy o profesi advokáta v Radě Evropy nebo novou iniciativu „Access to a lawyer“, která byla projednávaná na půdě Rady EU. Zde přítomní diskutovali o možnosti vytvoření „Evropského statutu advokáta“, jenž by zaručoval nezávislý výkon povolání a pomohl zajistit dodržování zásad právního státu.

Robert Němec účastníky též seznámil s plány Komory. „Česká advokátní komora připravuje řadu akcí souvisejících s českým předsednictvím, mimo jiné mezinárodní vědeckou konferenci, organizovanou pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a Unií obhájců ČR. Konference na téma „Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech“ se uskuteční 26. září 2022 v Praze,“ uzavřel předseda představenstva ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., svůj projev pozvánkou na zmíněnou konferenci.

 

 

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: ČAK

 

Go to TOP