Do Právnické síně slávy vstoupil advokát a expředseda ČAK JUDr. V. Jirousek

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ uspořádaly po více než dvouleté odmlce způsobené koronavirovou pandemií již 16. ročník, respektive dvojročník soutěže Právník roku 20/21. Slavnostní galavečer, při kterém si celkem 10 právníků z různých oblastí práva převzalo skleněnou plastiku sv. Yva, patrona právnických profesí, se uskutečnil v pražském TOP Hotelu.

Pro soutěžní ročník 20/21 bylo stanoveno celkem 8 soutěžních kategorií: pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, IT právo a pracovní právo, tři speciální – Pro bono, Talent roku a Právnická síň slávy. Titul Právník roku si však letos odneslo celkem 10 osobností práva, protože byla navíc i mimořádně udělena Zvláštní cena sv. Yva, která je určena pro významné příležitosti.

A aby počty byly úplné, poprvé v historii celojustiční soutěže Právník roku byly v kategorii PRO BONO, která oceňuje právníky, jež bezplatně pomáhají slabším a zranitelným, uděleny ceny hned dvě. Donátor této kategorie, JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M., vážený člen advokátního stavu, který se v roce 2019 rozhodl každoročně oceňovat výherce této kategorie 50 tisíci korun, v tomto dvojročníku finanční odměnu proto zdvojnásobil. Oceněni tak za léta 20/21 mohli být dva právníci, kteří nezištně pomáhali v době covidové, po ničivém tornádu a nyní i v současné době válečné – Mgr. Ondřej Mánek a Mgr. Miroslav Kučerka.

Vrcholem každého galavečera Právníka roku je, a i tentokrát byla, Právnická síň slávy, do které každoročně vstupuje významná osobnost z právnického světa za celoživotní přínos českému právu. Je to nejvyšší pocta, kterou právnická veřejnost může udělit osobnosti práva ze svého středu. Do Právnické síně slávy v minulosti vstoupili například JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Otakar Motejl, expremiér doc. JUDr. Petr Pitahrt či JUDr. Dagmar Burešová.

Letos její řady rozšířil ostravský advokát a dlouholetý, dnes již bývalý, předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek. „Jestli někdo někdy hájil zájmy advokacie a justice až do téměř fyzického roztrhání těla, tak je to právě on. Díky jeho osobnosti se česká advokacie stala a nadále zůstává silnou a sebevědomou samosprávou, která aktivně přispívá k řešení problémů v celé justici a právním státě vůbec. Jsem velmi hrdý, že mohu pokračovat v jeho práci,“ uvedl předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. „Advokacie se pod jeho vedením chránila právní stát, vyjadřovala se k otázkám demokracie, solidarity a také samozřejmě hájila velice pevně tradiční advokátní hodnoty. Do Síně slávy byl uveden advokát, který si to plně a rozhodně zaslouží,“ doplnil i bývalý předseda ČAK a nyní děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

S celojustiční soutěží Právník roku je spjatá dobročinnost již od samého počátku, proto i letošní galavečer byl významně charitativní. Bylo to i tím, že se ho zúčastnili vrcholní představitele Národní ukrajinské advokátní komory (NAAU) – prezidentka Lydia Izovitova a viceprezident Valentyn Gvozdiy, kteří předali speciální vyznamenání NAAU předsedovi ČAK JUDr. Robertu Němcovi, LL.M. jako poděkování celé české advokacii za rychlou a nezištnou, ale o to cennější pomoc.

Ukrajinským advokátům poskytla ČAK z transparentního účtu „Advokáti Ukrajině“, na který přispěli a stále přispívají advokáti, už 2 miliony korun. Přímo v sále pak byl předán šek na další 1 milion korun, který na Ukrajinu zamíří prostřednictvím Českého červeného kříže. Dalších 300 tisíc korun obdrží z peněz advokátů v nadcházejících dnech ještě i univerzitní nemocnice v Užhorodu na nákup zdravotnického a neurochirurgického materiálu a léků.

Pozadu nezůstal ani tradiční dárce – Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, který při příležitostech galavečera vždy posílá své peníze na charitu. Sumu ve výši 150 tisíc korun tentokrát věnoval obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina na podporu náhradní rodinné péče.

Vítěze všech kategorií vybrala desetičlenná odborná porota, která se rozhodovala na základě nominací zaslaných odbornou veřejností přes portál www.pravnikroku.cz. Na www.cak.cz bude k dispozici, stejně jako v předcházejících letech k dispozici videozáznam ze slavnostního večera.


VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Soutěžní kategorie Právníci roku 20/21
Občanské právo JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu v Brně
Trestní právo

 

JUDr. Adam Bašný, státní zástupce VSZ v Praze, Evropský pověřený žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce v Lucemburku
Správní právo JUDr. Miluše Došková, soudkyně Nejvyššího správního soudu v Brně
IT právo JUDr. Jiří Novák ml., advokát AK Brož & Sokol & Novák
Pracovní právo Mgr. Marie Janšová, advokátka AK Legalité
Kategorie
se zvláštními kritérii
Talent roku 1.     JUDr. Martin Hobza, Ph.D., advokát AK Hobza Legal z Prahy

2.     Mgr. Jan Brauner, LL.M., advokát z Brna

3.     Mgr. Ing. Martin Koudelka, LL.M., advokát z Prahy

Ocenění PRO BONO Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a společník KGS legal

Mgr. Ondřej Mánek, advokát a společník AK Novalia

Zvláštní ocenění sv. Yva za přínos advokacii Dr. Rupert Wolff, advokát v Salcburku, prezident Rakouské advokátní komory, bývalý prezident CCBE
Právnická síň slávy JUDr. Vladimír Jirousek, advokát v Ostravě, bývalý předseda ČAK

 

Mimosoutěžně byla již popáté udělena Cena Václava Mandáka za nejlepší odborný článek v Bulletinu advokacie, časopisu vydávaného Českou advokátní komorou. Letošním vítězem se stal příspěvek docenta JUDr. Petra Tégla, Ph.D., který působí jako advokát a pedagog na Právnické fakultě UPOL.


Všechny oceněné Právníky roku v následujících dnech postupně Advokátní deník představí v rozhovorech.

Redakce AD
Foto: EPRAVO.CZ

 

Go to TOP