Ukrajinská národní AK ocenila ve své charitativní zprávě pomoc ČAK

Od prvních dnů vojenské agrese je Ukrajinská národní advokátní komora (NAAU) silně podporována mezinárodní profesní komunitou advokátů. S velkou vděčností dostává hmatatelnou finanční pomoc, kterou správní rada NAAU rozděluje v reakci na žádosti advokátů za určitých transparentních postupů.


Zpráva o využití této pomoci bude poskytnuta našim dárcům bez ohledu na výši jejich dobročinného příspěvku. Zároveň shrnuje aktivity k získávání charitativních fondů, které byly převedeny na NAAU od začátku vojenské agrese od našich mezinárodních partnerů. Jsme upřímně vděčni každé mezinárodní organizaci, sdružení advokátů i každému jednotlivému dárci za podporu poskytovanou ukrajinským advokátům v těchto těžkých časech,“
uvedla prezidentka NAAU Lydia Izovitová.

 

Celkem NAAU získala od dárců 302 727 amerických dolarů (USD) a poskytla pomoc ve výši 238 618 USD. Čeští advokáti, kteří přispěli prostřednictvím transparentního účtu zřízeného ČAK, stojí v samotném čele žebříčku – ukrajinským kolegům přispěli nejvyšší částkou – 80 000 USD! A další peníze jsou z příspěvků advokátů připraveny v podobě šeku na další jeden milion korun, který na Ukrajinu zamíří prostřednictvím Českého červeného kříže. Dalších 300 tisíc korun obdrží v nadcházejících dnech také univerzitní nemocnice v Užhorodu na nákup zdravotnického a neurochirurgického materiálu a léků.

 

 

Od začátku března 2022 do 5. května 2022 správní rada NAAU schválila 305 žádostí od advokátů postižených válkou na Ukrajině. „Správní rada se již dva měsíce několikrát týdně setkává, posuzuje jednotlivé žádosti a spravedlivě rozděluje finanční pomoc každému advokátovi, nebo rodině advokáta, jež ji potřebují,“ uvedla předsedkyně správní rady NAAU Ganna Lazarchuk, která dodala, že pokud správní rada finanční pomoc odmítla, bylo to z důvodu nedodržení stanovených kritérií.

„Jako členové správní rady tuto práci děláme poprvé a snažíme se, jak nejlépe umíme. Ale emocionálně je nesmírně obtížné učinit každé rozhodnutí, za každým voláním o pomoc vidíme dramatický životní příběh, často zlomený, nebo dokonce ztracený život našich kolegů a jejich blízkých,“ dodala Ganna Lazarchuk (na snímku).

Třeba advokátka z Charkova, které hned v prvních dnech války v oblasti Pavlove Pole dělostřelecké bombardování poškodilo byt, kde žila se svými dvěma nezletilými dětmi. „Okna byla rozbitá, topení zničené. Opustila jsem město se starými rodiči a dětmi a odešla za příbuznými na vesnici, kde jsem našla alespoň teplé bydlení. Nemám, jak žít…“

„Dne 13. března 2022 jsem naléhavě opustil i s rodinou město Rubižne v luhanské oblasti. Nebylo tam možné zůstat, střepiny padaly blízko mého domu, neteče voda, nejde elektřina ani centrální vytápění, chybí jídlo. Jsem v tíživé finanční situaci…“ napsal advokát z luhanské oblasti.

 

 

Dne 6. března vybuchlo na kyjevské dálnici auto se šesti lidmi, byla v něm i manželka, syn a synovec advokáta z černihivské oblasti. Manželku exploze zabila, syna, který přežil, vymrštila tlaková vlna z auta na silnici. Chlapec je v současné době v dětské krajské nemocnici, ale má poranění mozku a zlomeniny nohou. V důsledku války přišel advokát o veškerý svůj majetek, včetně domu…

„Jsem advokát a můj život závisí na lécích, na které nemám finanční prostředky. Léčím se s hypertenzí II. stupně a hlubokou žilní trombózou levé nohy. Mám předepsané léky kardiologem a cévním chirurgem, náklady na ně jsou 1 200-1 500 hřiven týdně, na které vzhledem k nedostatku příjmů nemám…“

„Žádám Vás o finanční pomoc, dne 7. dubna 2022 moje manželka, advokátka, zemřela během evakuace našeho dítěte z dočasně okupovaného území chersonské oblasti. Naše dítě má zranění od šrapnelů, je v nemocnici a potřebuje další léčbu,“ žádal o pomoc manžel zesnulé advokátky.

A takových příběhů, kdy advokátky a advokáti prchali z nebezpečných zón většinou bez jakýchkoliv osobních věcí, ale i základních životních potřeb, jen s doklady, a ocitli se bez bydlení, bez práce a bez prostředků, jsou desítky a stovky.

 

Všichni advokáti, kteří se obraceli a obracejí na správní radu (její členové na snímku) o pomoc, mají svůj vlastní tragický válečný příběh. Jen díky podpoře kolegů, advokátů ze zahraničí, a práci správní rady nadále věří, bojují a žijí.

 

V I. kategorii byli odškodněni těžce zranění advokáti nebo rodiny zesnulých advokátů a také ti, jejichž domovy byly zcela zničeny. Celkem jim bylo rozděleno 127 984 USD. Ve II. kategorii obdrželi pomoc advokáti se středně těžkými zraněními a také ti, jejichž domovy byly částečně zničeny, a to ve výši 99 462 USD. Ve III. kategorii bylo rozděleno 11 172 USD mezi advokáty – rodiče samoživitele, advokáty v zoufalé situaci, kteří nemají prostředky na léky, potraviny…

„Z finančních zdrojů zahraničních dobrodinců – advokátů a advokátních organizací ze všech koutů světa, jsme poskytli významnou pomoc stovkám obhájců z regionů nejvíce postižených vojenskou devastací – Mariupol, Charkov, Černihiv, kyjevská oblast. Dostáváme děkovné dopisy od těch, kterým jsme pomohli, což znamená, že práce, kterou děláme spolu s našimi mezinárodními partnery, je důležitá,“ dodala předsedkyně správní rady NAAU.

 

Velice vám děkujeme za vaši charitativní pomoc, že jste nenechali moji rodinu napospas v těchto tvrdých časech. Mír a dobro vám! (advokát z regionu Cherson)

Budu navždy vděčný za vaši rychlou reakci na mou žádost o charitativní pomoc, když jsem ztratil bydlení. Vzhledem k tomu, že všechen můj majetek byl spálen a zničen, včasná pomoc byla pro mě velmi důležitá. Sláva Ukrajině! (advokát z oblasti Kyjeva)

Upřímně děkuji správní radě a celé mezinárodní advokátní komunitě za poskytnutí finanční pomoci v tomto těžkém období pro mě a moji rodinu. Je příjemné cítit podporu a kolegiální zájem a péči. (advokát z oblasti Doněcka)

Jsem upřímně vděčný za poskytnutou pomoc, která je teď pro mě velmi důležitá. Ještě jednou děkuji a přeji všem zdraví a duševní klid. Vydržme!  (advokát z charkovské oblasti)

Drazí kolegové! Velice vám děkujeme za vaši charitativní pomoc. Nemáte ani ponětí, jak rychle jste mi v tomto těžkém období pro nás všechny pomohli. Ještě jednou upřímně děkuji a přeji nám všem brzké vítězství a pokojnou oblohu nad našimi hlavami. (advokát z doněcké oblasti)

 

Jak je možné darovat další příspěvky ukrajinským advokátům?

„Válka na Ukrajině stále pokračuje a my neustále shromažďujeme finanční prostředky na pomoc našim kolegům advokátům, kteří nutně potřebují finanční podporu. Inflace, devalvace měny, nedostatek jídla a paliva vážně komplikuje každodenní život na Ukrajině,“ seznámila s aktuální situací prezidentka NAAU Lydia Izovitova.

 

Proto Ukrajinská národní advokátní komora vytvořila speciální charitativní projekt na portálu Benevity Causes Portal, zmiňuje zpráva, která je dostupná i v angličtině. Benevity je společnost se sídlem v Calgary, která poskytuje platformy pro správu charitativních darů a grantů. Všechny dary poskytnuté NAAU prostřednictvím Benevity zdvojnásobí společnost LexisNexis, přední světový poskytovatel právních, regulačních a obchodních informací a analýz, které pomáhají zákazníkům zvyšovat produktivitu, zlepšovat rozhodování a výsledky a prosazovat právní stát po celém světě. „Vezměte to, prosím, na vědomí a své příspěvky realizujte prostřednictvím portálu Benevity ZDE. Díky vám zůstávají ukrajinští advokáti a jejich rodiny, byť v nouzi, alespoň v naději na lepší a poklidný život. Prosíme vás, abyste je i nadále podporovali. Věříme, že Ukrajina velmi brzy zvítězí!“, dodal s nadějí viceprezident NAAU Valentyn Gvozdiy.


Redakce AD
Foto: NAAU

Go to TOP