Akademie evropského práva připravila i na podzim 2022 řadu zajímavých akcí

Letošní rok je pro Akademii evropského práva (ERA) rokem jubilejním – slaví již 30. výročí od svého založení. Při této příležitosti připravila řadu zajímavých akcí, a to jak prezenčních, hybridních, tak online, zahrnujících všechny hlavní oblasti evropského práva. Informace o seminářích a konferencích pořádaných v posledních čtyřech měsících roku vám postupně nabídne i Advokátní deník.

 

Výroční konference o evropském rodinném právu

22. – 23. září 2022

Trevír/online

 

Klíčová témata

 • Nové nařízení Brusel IIb (nařízení EU 2019/1111) platné od 1. srpna 2022
 • Slyšení dítěte
 • Novinky o rodičovství, náhradním mateřství a dvojitém mateřství
 • Nedávná judikatura Soudního dvora Evropské unie týkající se mezinárodního rodinného práva

 

Výroční konference o právu a udržitelných financích v EU

26. – 27. září 2022

Trier/onlione

 

Klíčová témata

 • Aktuální stav financování zeleného oživení a transformace
 • Udržitelnost a investice: aktualizace právních předpisů týkajících se SFDR a směrnice o vykazování nefinančních informací
 • Greenwashing, zveřejňování informací souvisejících se změnou klimatu a požadavky na podávání zpráv v rámci ESG a prosazování
 • Taxonomie činností slučitelných s životním prostředím v EU, ISSB a pokrok směrem k normě EU pro zelené dluhopisy, referenční hodnoty v oblasti klimatu a zveřejňování informací
 • Udržitelnost a bankovnictví
 • Udržitelná správa a řízení společnosti

 

Výroční konference o evropském azylovém a migračním právu

28. – 30. září 2022

online

 

Klíčová témata

 • Společný evropský azylový systém a nový pakt EU o migraci a azylu
 • Vztah mezi dočasnou ochranou v Evropě a azylovým systémem
 • Aspekty dočasné ochrany
 • Současná krize na Ukrajině
 • Digitalizace azylových řízení
 • Příspěvek evropských soudů k utváření společného evropského azylového systému
 • Spolupráce se třetími zeměmi

 

Dawn Raids v praxi: Pokročilý výcvik v oblasti soutěžního práva

29. – 30. září 2022

Řím

 

Klíčová témata

 • Základní fáze ranního nájezdu
 • Hlavní problémy, které vyvstanou během inspekce
 • Důvodné podezření a rybářské výpravy
 • Námitka v překážení
 • Shromažďování digitálních důkazů
 • Nakládání s právně privilegovanými dokumenty, obchodními tajemstvími a jinými důvěrnými informacemi
 • Dopad směrnice ECN+ 

 

Více informací o konkrétní akci naleznete vždy v odkazu pod názvem akce.

Členové ERA mají nárok na 25% slevu. Pokud ji chcete uplatnit, vyberte prosím cenu pro držitele slevových poukazů a zadejte kód „CzechBarERA“.

Přehled akcí Akademie evropského práva (ERA) do konce letošního roku naleznete také na www.era.intZDE

 

Vedle uvedených akcí vydala Akademie i sérii video-podcastů, v nichž zachytila přelomové rozsudky nebo stanoviska Soudního dvoru Evropské unie posledních 30 let. Judikatura SD EU má totiž pro vzdělávací programy nabízené agenturou ERA zásadní význam. V této speciální sérii podcastů vám autoři představí jeden přelomový úsudek nebo názor za každý rok od založení ERA v roce 1992.

 

Redakce AD, Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: archiv ERA

Go to TOP