Vladimír Jirousek – herec, sportovec, předseda… a duší i srdcem advokát

Jestli někdo někdy hájil zájmy advokacie a justice až do téměř fyzického roztrhání těla, tak je to JUDr. Vladimír Jirousek, bývalý předseda České advokátní komory. Je další z osobností, která vstoupila do Právnické síně slávy. Na galavečeru k soutěži Právník roku 20/21, který se konal v pátek 27. května 2022 v pražském TOP Hotelu, převzal z rukou předsedy ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M., a Mgr. Miroslava Chocholy, MBA, ze společnosti EPRAVO.CZ cenu svatého Yva za svůj celoživotní přínos českému právu.

 

Kdybychom měli vytvořit seznam všeho, co Vladimír Jirousek jako předseda uvedl do „komorového“ života, vydalo by to na několik stran textu. Tak snad jen kratičký výčet – již za jeho prvního předsednictví (mezi roky 2003 až 2009) vznikl a byl zaveden nový organizační systém Komory, tedy odborů, oddělení, ale zejména poradních orgánů představenstva, který efektivně funguje dodnes. V roce 2005 vzniklo Školicí a vzdělávací centrum v Praze, v 2006 byla otevřena pobočka Komory v Kleinově paláci v Brně, o dva roky později Stálé zastoupení v Bruselu.

Modernizací prošel časopis Bulletin advokacie, začaly vycházet Newsy ČAK, byl implementován první vnitřní informační systém Komory a v roce 2019 uvedl jako kmotr do života internetový Advokátní deník. Jeho podpis je také pod projekty Advokáti do škol, Advokáti proti totalitě i pod celojustiční soutěží Právník roku, u jejíhož zrodu Vladimír Jirousek stál.

Vladimír Jirousek své ocenění nezískal jen za dlouhý seznam úspěchů na poli advokátním, ale stejným, ne-li významnějším dílem, i za naprosto ojedinělou a výjimečnou zásluhu na rozvoji vztahů mezi justičními právnickými profesemi.

Během svého prvního předsednického období nastolil stálou komunikaci mezi jednotlivými právnickými stavy a ještě vloni – jako končící předseda ČAK – se zasadil o obnovení Sjezdu českých právníků. Ten se po více než třičtvrtě století konal tento měsíc, 5. května, v Karolinu.

Společně s regionálními zástupci ČAK uvedl do života myšlenku pravidelných diskusních setkání se soudci krajských a okresních soudů. Podnět ke spolupráci odborných, a to nejen justičních komor, přetavil ještě před covidovou pandemií do praxe, kdy se uskutečnilo první setkání zástupců všech profesních komor.

Jeho heslem bylo a je, že „bez vzájemné komunikace se lidé nemohou pochopit a respektovat, natož pak spolupracovat ku prospěchu všech“.

 

Více se o JUDr. Vladimíru Jirouskovi dozvíte z přiloženého medailonku:

Go to TOP