Mnohokrát děkujeme! Vzkazují ukrajinští advokáti českým kolegům

Díky podpoře zahraničních kolegů, tedy i českých advokátek a advokátů a jejich dvoumilionovému daru, vybrala Ukrajinská národní advokátní komora pro poškozené právníky více než 6 milionů hřiven. Dne 16. března 2022 se uskutečnilo online zasedání její správní rady, na němž Rada advokátů Ukrajiny posuzovala více než 20 žádostí o pomoc advokátům postiženým válkou. Viceprezident NAAU Valentyn Gvozdiy během zasedání Rady advokátů Ukrajiny také seznámil účastníky s prvními výsledky podpory mezinárodních partnerů NAAU.

 

Byl to právě Valentyn Gvozdiy, který od prvních dnů války koordinoval kontakty s právníky cizích zemí a jednotlivých regionů, mimo jiné i s Českou advokátní komorou. „Navázali jsme úzké vztahy se všemi advokáty světa – od Japonska po Kanadu, všechny evropské země. Se šéfy advokátních komor hovoříme o několika záležitostech, kromě finanční podpory si vyměňujeme i oficiální informace pro právníky, aby pochopili specifika jejich pobytu v jednotlivých zemích, i informace o usazení advokátů a jejich rodin. Advokátní komora v Barceloně nabídla například více než 30 míst pro ženy a děti z Ukrajiny,“ řekl Valentyn Gvozdiy. Příležitosti pro advokáty podle něj nabízeli partneři NAAU ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Finsku, Slovensku… A to není vše, NAAU dosud obdržela více než 6 milionů hřiven na podporu právníků, kteří trpěli v důsledku války.

 

„Shromáždili jsme více než 6 milionů hřiven. Jen naši kolegové z České republiky darovali 80 000 eur,“ uvedl Valentyn Gvozdiy. Zdůraznil, že fond obhospodařuje správní rada NAAU, která přijímá žádosti od advokátů postižených válkou. Většina těch, které již správní rada posuzovala, pocházela od právníků, kteří žili v oblasti Kyjeva – v Gostomel, Bucha, Irpin. Přihlásili se i právníci z Charkova a Mykolajiva.

 

„Množství vybraných peněz je působivé, od kolegů se nám dostalo velké podpory. Tyto prostředky budou transparentně rozděleny výhradně na pomoc advokátům a jejich rodinám, ostatně to bylo i podmínkou těchto finančních darů, aby byly prostředky použity výhradně pro potřeby obětí. Našim zahraničním partnerům určitě chceme poskytovat zprávy o jejich využití,“ řekl Valentyn Gvozdiy.

 

Advokátní komory z různých zemí a jednotlivých evropských měst poskytují různé druhy podpory kolegům z Ukrajiny a jejich rodinám, kteří utrpěli válkou a přišli o majetek. Valentyn Gvozdiy v této souvislosti připomněl, že otázky pomoci advokátům a jejich rodinám v zahraničí jsou vysvětleny na oficiální facebookové stránce NAAU. Na ní je zveřejněn i odkaz na seznam českých advokátek a advokátů pro bono, stejně jako základní informace pro ukrajinské uprchlíky, které dala k dispozici hned v prvních dnech invaze Česká advokátní komora.

 

I za tuto aktivitu, ale zejména za finanční prostředky poděkoval viceprezident NAAU Valentyn Gvozdiy ve svém e-mailu předsedovi ČAK JUDr. Robertu Němcovi, LL.M.: „Potvrzujeme přijetí vaší finanční podpory a znovu za ni vašim kolegům mnohokrát děkujeme! Peníze jsou již v procesu rozdělování naší správní radou a samozřejmě pro vás připravíme podrobné informace, jak byly finanční prostředky použity.“

 

Prezidentka NAAU RAU Lydia Izovitova následně v této souvislosti vyzvala k co největší nebyrokratické práci správní rady a k rychlému rozhodování o poskytnutí pomoci, protože advokáti, kteří přišli o domov a majetek, potřebují pomoc okamžitou. Upozornila také na to, že právníci, kteří neposkytnou úplné důkazy o ztrátě, mohou obdržet první částku pomoci a poté přidáním dokumentů a svědectví mohou získat další finanční prostředky z Charitativního advokátního fondu.

O poskytnutí pomoci rozhoduje správní rada podle určených kritérií. V první řadě obdrží pomoc advokáti a členové jejich rodin, kteří zemřeli nebo utrpěli vážná zranění v důsledku nepřátelských akcí na území Ukrajiny od 24. února 2022. Dále ti, kteří zcela přišli o své domovy, jež sloužily jako místo trvalého pobytu, a také advokáti starší 70 let, kteří se nemohou evakuovat anebo byli evakuováni, ale nemají prostředky na živobytí.

Na druhém místě je charitativní pomoc poskytována advokátům a členům jejich rodin, kteří utrpěli středně těžká zranění, nebo jejichž domy byly zničeny částečně a potřebují obnovu. V neposlední řadě pak advokátům, kteří jsou osamělými rodiči a nemají žádné prostředky na živobytí při absenci příjmu. A v pořadí třetí skupinou žadatelů o charitativní pomoc jsou advokáti a jejich děti, jež potřebují neustálé léky a nemají prostředky na jejich nákup.

 

První část finanční pomoci, kterou zaslali čeští advokáti, advokátky a advokátní kanceláře ukrajinským kolegům, právě nachází své uplatnění a pomáhá válkou postiženým advokátům doslova z trosek budovat nové domovy nebo alespoň dočasná zázemí. „Znovu děkuji všem, kteří na transparentní účet ADVOKÁTI UKRAJINĚ přispěli a ještě přispějí,“ řekl předseda Komory JUDr. Robert Němec, LL.M., a doufá, že tímto prvním darem kolegiální pomoc nekončí. Přispívat na transparentní účet je možné i nadále.

 

Redakce AD; NAAU
Foto: NAAU

Go to TOP