Stále můžete přispívat na transparentní účet ADVOKÁTI UKRAJINĚ

Číslo transparentního účtu, který Česká advokátní komora zřídila na pomoc válkou zasažené Ukrajině, je: 123-5435840247/0100.
Komora vytvoření

Vážené advokátky a vážení advokáti, ještě stále můžete přispívat na transparentní účet ADVOKÁTI UKRAJINĚ, který Česká advokátní komora zřídila na pomoc válkou zasažené Ukrajině. Číslo účtu je 123-5435840247/0100 a k dnešnímu dni, tedy k 7. březnu 2022, na něj bylo zasláno již 2 255 301 korun.

 

Česká advokátní komora vytvoření tohoto účtu, jehož výtěžek bude použit na sociální, zdravotní, humanitární a charitativní účely, avizovala ve své Výzvě advokátkám a advokátům k pomoci Ukrajině.

Běžný účet číslo 123-5435840247/0100
IBAN CZ67 0100 0001 2354 3584 0247
Měna účtu CZK
Název účtu ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA-ADVOKÁTI UKRAJINĚ
Účel účtu ADVOKÁTI UKRAJINĚ

 

„Děkuji všem, kteří na transparentní účet ADVOKÁTI UKRAJINĚ přispějí. ČAK je v kontaktu s vedením Ukrajinské národní advokátní komory (NAAU). O konkrétním využití finančních prostředků bude rozhodováno společně,“ řekl předseda Komory JUDr. Robert Němec, LL.M.

Více než stovka advokátek a advokátů se už do pomoci občanům Ukrajiny aktivně zapojila. Jsou připraveni pomáhat poskytováním právních služeb pro bono. Kontakty na ně jsou zveřejněny na seznamu, který ČAK pravidelně aktualizuje už od pátku, kdy začaly přicházet první nabídky. Jejich příliv se ani po třech dnech nezastavil, za což všem děkujeme!

Redakce AD

Go to TOP