Nejvyšší soud potvrdil odškodnění od MV za smrt plavce na Chebsku

Nejvyšší soud s konečnou platností potvrdil dne 15. března 2022 rozsudek o odškodnění 400 000 korun za tragickou smrt plavce na přehradě Jesenice na Chebsku. Přejel jej hlídkující policejní člun. Peníze mělo podle rozsudku vyplatit Ministerstvo vnitra, a to dědicům po otci zemřelého plavce, který žalobu o náhradu nemajetkové újmy podával a v mezičase také zemřel.

Neštěstí se stalo v červenci 2015. Policista, který člun řídil, podle rozsudku trestního soudu nevěnoval dostatečnou pozornost dění na hladině a nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám. Člun se pohyboval v místech, kde nebylo plavání nijak omezené. Za usmrcení z nedbalosti uložil Okresní soud v Chebu policistovi podmínečný trest.

Otec zemřelého muže podal žalobu o náhradu nemajetkové újmy, požadoval 400 000 korun. S nárokem v plném rozsahu uspěl jak u okresního soudu, tak u Krajského soudu v Plzni a nyní u Nejvyššího soudu.

Ministerstvo vnitra v dovolání nastolovalo otázku, podle jakých právních předpisů se má za specifických okolností chebské kauzy odškodňovat újma způsobená policistou. Západočeské soudy použily zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nikoliv zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Nejvyšší soud nenašel důvod k zásahu, justice prý správně aplikovala zákon o Policii ČR. „Nemajetková újma vznikla v příčinné souvislosti s plněním úkolů policie, a to nikoliv v souvislosti s trestním řízením a plnění úkolů policie zahrnuje i výkon hlídkové činnosti. Došlo k naplnění všech předpokladů pro aplikaci § 95 odst. 1 zákona o Policii České republiky,“ konstatoval v rozsudku Nejvyšší soud.


Zdroj: NS, ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP