Zákon o náhradním výživném umožní čerpat novou sociální dávku

V posledním dni loňského roku jsme zaznamenali obrovskou sklizeň nových právních předpisů. V jedné z pěti částek Sbírky zákonů byl pod č. 588/2020 Sb. rozeslán zákon o náhradním výživném, který v souvislosti s přijetím nového právního institutu mění i řadu dalších zákonů.

Zákon, který nabude účinnosti 1. července 2021, umožní čerpat novou sociální dávku ve výši rovnající se přisouzenému, ale v exekuci nevymoženému výživnému na nezaopatřené dítě s trvalým pobytem v ČR, a to až do výše 3000 korun. Podmínkou pro výplatu dávky od Úřadu práce bude pravomocné soudní rozhodnutí, neplnění povinnosti ze strany rodiče, návrh na exekuci a běžící exekuční řízení během posledních 4 měsíců před podáním návrhu, event. zakončené zastavením pro nemajetnost dlužníka. Dávku bude Úřad práce vyplácet maximálně po dobu dvou let a poté případně přejde pohledávka na stát, který ji bude po dlužníkovi vymáhat. Zamyšlení nad novým právním předpisem najdete v příspěvku Náhradní výživné nahradí neplatiče.

JUDr. Daniela Kovářová
Foto: Sbírka zákonů

Go to TOP