SD EU nařídil Polsku zaplatit 500 000 eur za každý den provozu dolu Turów

Soudní dvůr Evropské unie vydal dne 20. září předběžné opatření ve věci C-121/21 R Česká republika vs. Polsko, jímž uložil Polsku platit Evropské komisi pokutu ve výši půl milionu eur (12,7 milionu korun) denně za to, že nezastavilo těžbu v hnědouhelném dole Turów poblíž české hranice. Uvedenou finanční částku má Varšava hradit do chvíle, než uposlechne jarního příkazu SD EU a práce v dole ukončí.

 

ČR podala na jaře t. r. žalobu, v níž se domáhala, aby Soudní dvůr EU nařídil Polsku – v rámci řízení o předběžných opatřeních – bezodkladné pozastavení těžby v uvedeném dole, neboť podle ní důl Turów mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polsko odmítlo dodržet příkaz vydaný Soudním dvorem EU a požádalo soud o jeho zrušení s tím, že náhlé zastavení těžby by mohlo způsobit ekologickou katastrofu a pro zemi mělo značné ekonomické následky.

Místopředsedkyně soudu Rosario Silvaová dne 20. září polskou žádost zamítla a vyměřila zemi uvedenou pokutu. Podle vyjádření soudu přihlížela zejména k tomu, že předběžné opatření má zabránit možným vážným škodám na životním prostředí a lidském zdraví. Proto „je třeba Polsku uložit povinnost zaplatit (Evropské) komisi penále ve výši 500 000 eur za každý den ode dne oznámení tohoto usnesení Polsku do doby, kdy tento členský stát splní povinnosti vyplývající z usnesení o předběžném opatření,“ stojí v usnesení SD EU. Česká strana žádala o pokutu v desetinásobné výši.

Česko svou žalobu opřelo vedle obav o pitnou vodu také o argument, že Polsko porušilo pravidla pro posuzování vlivu rozšíření dolu na životní prostředí. Polská vláda se proti žalobě brání, zároveň však spolu jednají expertní skupiny obou zemí o návrhu mezivládní dohody, která by spor vyřešila.

 

Zdroj: ČTK, SD EU
Foto: curia.europa.com

Go to TOP