Polsko požádalo SD EU o zamítnutí žádosti ČR o zastavení těžby v Turówě

Varšava požádala Soudní dvůr Evropské unie, aby zamítl žádost České republiky o pozastavení těžby v hnědouhelném dole Turów. S odvoláním na polské ministerstvo ovzduší a životního prostředí o tom informovala agentura PAP. Česko na konci února podalo žalobu na Polsko kvůli rozšiřování těžby v dole, přičemž její součástí je žádost o zastavení těžby uhlí v Turówě do doby, než SD EU rozhodne.

Polsko poslalo reakci na českou žádost soudnímu dvoru 6. dubna a argumentuje v ní tím, že předběžné opatření požadované Prahou je nepřiměřené a nezajišťuje řádnou rovnováhu zájmů.

„Jeho uplatnění by vystavilo Polskou republiku a její občany významným a nevratným škodám. Pozastavení těžební činnosti v dole Turów do doby, než padne rozsudek o ukončení hlavního řízení, by mělo pro Polskou republiku závažné hospodářské, sociální a environmentální důsledky, včetně snížení energetické bezpečnosti země,“ tvrdí polské úřady. Polské ministerstvo se rovněž domnívá, že požadavek Česka nesplňuje kritéria naléhavosti a označuje jeho tvrzení, že kvůli těžbě v dole Turów je nedostatek pitné vody v příhraniční oblasti, za neopodstatněné.

Česká republika na konci února podala na Polsko u Soudního dvora EU žalobu, přičemž v ní vytýká to, že v souvislosti s rozšířením těžby porušila unijní právo. „V jednáních s Polskem budeme samozřejmě pokračovat, ale současná těžba na Turówě probíhá protiprávně. Už dnes její pokračování ohrožuje naše občany, naši vodu, naše životní prostředí. I proto jsme současně požádali Soudní dvůr EU o její pozastavení do doby, než o žalobě soud rozhodne,“ řekl tehdy ministr životního prostředí Richard Brabec. Český resort zároveň uvedl, že ČR požádala soud, aby žalobu projednal přednostně vzhledem k dopadům těžby na obyvatele příhraničních oblastí Libereckého kraje, kteří se obávají zvýšeného hluku a prašnosti, ale hlavně ztráty vody.

Důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu loni v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Evropská komise v právně nezávazném stanovisku ke sporu Česka s Polskem kvůli Turówu v prosinci došla k závěru, že polská strana nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nesprávně o svých záměrech informovala sousední státy.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP