S prvním prázdninovým dnem byly v AD spuštěny nové rubriky k 8. sněmu ČAK

Pokud pravidelně sledujete Advokátní deník, jistě jste před časem zaznamenali informaci o tom, že od 1. července 2021 budou pod bannerem 8.

Pokud pravidelně sledujete Advokátní deník, jistě jste před časem zaznamenali informaci o tom, že od 1. července 2021 budou pod bannerem 8. sněmu ČAK spuštěny nové rubriky s informacemi k 8. sněmu České advokátní komory. Vedle oficiálních a organizačních informací tedy na webu AD najdete kandidátní listiny jednotlivců i uskupení či sněmovní legislativu a zapojit se můžete také do sněmovního fóra.

 

V aktuálně spuštěné rubrice Kandidátní listiny a prezentace kandidátů jsou publikovány kandidátní listiny pro volbu členů představenstva ČAK, Kontrolní rady, Kárné a Odvolací kárné komise ČAK, a dále programy jednotlivců i tří společně kandidujících uskupení – KANDIDÁTKA 21/Moderní advokacie, Komora 2.0 a Otevřená advokacie – do představenstva ČAK. V rámci společných kandidátek najdete také prezentace jejich jednotlivých členů, v případě že byly redakci AD poskytnuty.

Rubrika Sněmovní legislativa je vyhrazena pro zákonné a stavovské předpisy, týkající se 8. sněmu České advokátní komory – najdete tu vybraná usnesení zákona o advokacii, organizační řád ČAK, stálý volební řád ČAK, jednací řád sněmu ČAK, a především návrhy usnesení 8. sněmu ČAK.

Pro diskusní příspěvky s advokátní sněmovní tematikou je určena rubrika Sněmovní fórum. Přispívat do ní mohou jak společně kandidující uskupení, tak jednotliví kandidáti do všech orgánů ČAK, ale také další autoři, kteří budou chtít prezentovat své názory ke sněmovní advokátní problematice. Zapojit se do ní můžete tedy i Vy. Kritéria pro publikování příspěvků jsou k dispozici ZDE. Texty budou zveřejňovány dle pořadí doručení do redakce.


Redakce AD
Foto: AD

Go to TOP