Nepřehlédněte! Aktualizované Pokyny CCBE k volnému pohybu advokátů v EU

CCBE na svém Plenárním zasedání dne 21. května schválila aktualizované Pokyny CCBE pro advokátní komory ohledně volného pohybu advokátů v EU („Guidlines for Bars and Law Socieities on free movement of lawyers within the EU“). Jedná se o rozšíření již existujících pokynů z roku 2016. Materiál je dostupný ve francouzštině a v angličtině ZDE a čítá 51 stran.

Dokument je rozdělen do 7 kapitol:

  1. Být advokátem – jinými slovy, kdo může využít režimu EU pro volný pohyb advokátů;
  2. Dvojitá deontologie – jak se vypořádat s možnými konflikty mezi profesní regulací/stavovskými předpisy jednotlivých advokátních komor v rámci režimu EU pro volný pohyb advokátů;
  3. Usazování – pokud se advokát trvale přestěhuje do jiného členského státu, aby v tomto státě poskytoval právní služby pod svým domovským profesním označením (na které se vztahuje především směrnice o usazování (98/5/ ES));
  4. Dočasné poskytování služeb – pokud advokát dočasně poskytuje přeshraniční právní služby pod svým domovským profesním označením (na které se vztahuje především směrnice o službách (77/249/EHS));
  5. Nabývání profesního označení jiného členského státu – pokud advokát získá profesní označení v jiném členském státě a používá jej v hostitelském státě, ve svém domovském členském státě nebo v jiném členském státě (rekvalifikace);
  6. Advokáti, kteří nejsou plně kvalifikovaní – jak může osoba s nějakým právním vzděláním a zkušenostmi, která dosud nebyla zapsána na seznam advokátní komory jako plně kvalifikovaný advokát, těžit z volného pohybu v rámci EU (případ Morgenbesser);
  7. Spolupráce mezi komorami.

Pokyny rovněž obsahují přehled judikatury Soudního dvora a další užitečné odkazy na zveřejněné dokumenty CCBE, externí dokumenty unijních institucí a relevantní unijní úpravu.


Zdroj: Mezinárodní odbor ČAK
Foto: CCBE

Go to TOP