Opatřeními MZd týkajícími se testování se již zabýval NSS, ÚS i MS v Praze

Opatření Ministerstva zdravotnictví, která se týkají testování zaměstnanců, vyvolala množství reakcí v podobě návrhů na jejich zrušení. Zabývaly se jimi již Nejvyšší správní soud, Městský soud v Praze i Ústavní soud. Nabízíme Vám níže výběr soudních rozhodnutí, která se týkala právě testování na onemocnění covid-19:

 

23. února 2021 Pražský městský soud zrušil nařízení ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování pracovníků v domovech pro seniory či postižené či v léčebnách, a to k 10. březnu. Vyhověl tak jedné ze zaměstnankyň.

23. března 2021 Ústavní soud (ÚS) oznámil, že odmítl pro neoprávněnost navrhovatelů senátorský návrh na zrušení opatření, které podmínilo návrat Čechů do vlasti z rizikových zemí negativním testem na covid-19. Test musí absolvovat v zahraniční akreditované laboratoři.

31. března 2021 Městský soud v Praze zrušil jako nezákonnou část opatření ministerstva zdravotnictví, která po českých občanech paušálně žádá před návratem ze zahraničí do vlasti negativní test na covid-19. Rozsudek je účinný od 5. dubna.

8. dubna 2021 Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl návrh na zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví, které v březnu odstartovalo testování zaměstnanců na koronavirus ve firmách. Povinnost podrobit se testování podle soudu vyplývá z pandemického zákona, opatření ministerstva jen upravuje podmínky a rozsah. Soud upozornil, že projednává i další návrhy na zrušení stejného opatření, o kterých může teoreticky rozhodnout jinak.

14. dubna 2021 NSS vyhověl odborům výrobce léčiv Teva Czech Industries a zaměstnankyni Dagmar Bílé a označil za nezákonné opatření ukládající povinnost testovat zaměstnance firem na covid-19. Bylo nedostatečně odůvodněné, uvedl předseda senátu Petr Mikeš. Soud nemohl opatření zrušit, protože už neplatilo, už dřív ho nahradilo jiné.

27. dubna 2021 NSS zamítl návrhy směřující proti opatření, na jehož základě se zaměstnanci ve firmách v uplynulých týdnech testovali na covid-19. Návrhy podaly odbory společnosti Teva Czech Industries a zaměstnankyně uvedené společnosti, dále společnost Castellana a její jednatelka. NSS konstatoval, že vnímá a mnohdy také sdílí výhrady lidí k zásahům do života kvůli pandemii koronaviru. Přezkoumávaná opatření Ministerstva zdravotnictví však před soudem tentokrát obstála, stejně jako metoda antigenního testování s odběrem z nosní dutiny. Ve spojeném řízení projednal návrhy na zrušení opatření ve znění z 1., 5. a 15. března. Momentálně je v platnosti ještě později aktualizovaná verze.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP