Podpořte ČHV, aby se i nadále mohl zasazovat o ochranu lidských práv v ČR

Český helsinský výbor (ČHV), organizace na ochranu lidských práv, byl založen roku 1988. Jeho posláním je usilovat o respektování principů přirozených práv člověka a jejich uplatňování ve společenském životě. Mezi hlavní oblasti působení ČHV pak patří dodržování lidských práv v ČR, boj proti rasismu a nesnášenlivosti, vězeňství a trestní justice, sociálně právní poradenství a výchova k lidským právům. Bez podpory dárců a dobrovolníků by však jeho činnost nebyla možná. Podpořte jej i Vy!

 

 

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a lidských právech.“
Vize ČHV

 

Pro činnost Českého helsinského výboru jsou nesmírně důležití dárci a podporovatelé – ať už se jedná o pomoc ve formě grantů a darů nebo i různé jiné formy podpory. Lidé v ČHV si jich velmi váží a věří, že výsledky činnosti Výboru svědčí o smysluplnosti takto poskytnuté pomoci. Rovněž je pro ně velkým přínosem práce dobrovolníků, kteří se podílejí např. na chodu Poradenského centra ČHV, pomáhají v administrativě, při  překladech a dalších aktivitách.

S ohledem na výše uvedené si, vážené advokátky a vážení advokáti, dovolujeme obrátit se na Vás s následující prosbou:

 

Podpořte Český helsinský výbor a darujte mu prostředky na jeho činnost.
Jakýkoliv příspěvek je vítán.

 

Proč podpořit právě Český helsinský výbor? 

* Protože se dlouhodobě zasazuje o podporu vězněných osob, podmínek ve výkonu trestu a vazby.
* Protože chce změnit systém bezplatné právní pomoci, postavit jej na profesionální bázi, aby se stal funkční tak, jako je tomu v zemích západní Evropy.
* Protože jako přímý pokračovatel VONS navazuje ČHV na činnost CHARTY 77 a věnuje se lidským právům, monitoruje je a pracuje na jejich dodržování.
* Protože ho zajímají práva žen v zemích, kde jsou na minimální úrovni.
* Protože pomáhá slabým a chce, aby se stali silnými a platnými členy společnosti.
* Protože se zajímá o Romy a jejich postavení, podporu jejich elit a spolků.
* Protože se nesnaží realizovat na projektech, které by ho činily závislým na dárci, jak je tomu často v neziskovém sektoru.
* Protože se neobejde bez peněz na svou činnost, ale přitom nechce vyplňovat žádosti a granty, plnit činnosti státu nebo přesvědčení jednotlivců či nadací.

Proto ČHV potřebuje Vaši podporu!

Věřte, že lidé v ČHV udělají vše pro nezávislou činnost na poli lidských práv a nebudou hledat „populární témata“.

Číslo účtu: 2542779329/0800

Předem Vám děkujeme.

 

Redakce AD a JUDr. Václav Vlk, předseda Českého helsinského výboru
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP