Prezident republiky Miloš Zeman podepsal novelu insolvenčního zákona

Ve středu 11. listopadu 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman dva zákony – tím prvním je zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Druhým pak je novela zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatelé, jejichž podnikání omezila nebo znemožnila vláda svými opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 budou moci – stejně jako na jaře tohoto roku – žádat o jednorázový příspěvek ve výši 500 korun za každý den omezení.

Takzvaný kompenzační bonus je určen osobám samostatně výdělečně činným, tedy hlavně živnostníkům. Určen je i společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají společníky nejvýše dva, případně půjde o členy jedné rodiny. Mohou ho získat podnikatelé nebo osoby s dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, jejichž činnost je výrazně navázána na podnikatele v zasažených oborech. Sněmovna navíc rozšířila okruh osob, které budou moci dostat peníze, o  osoby užívající prostory někoho jiného, které jsou nyní uzavřeny (např. o trenéry fitness).

Vládní návrh kladl původně jako jednu z podmínek pro výplatu bonusu společníkům s. r. o, aby obrat firmy v roce 2020 překročil 180 000 korun, Sněmovna limit snížila na 120 000 korun.

Exekuce movitých i nemovitých věcí budou až na výjimky pozastaveny do konce ledna 2021, uvádí novela insolvenčního zákona, který je druhou normou, kterou prezident Zeman 11. listopadu podepsal. Právnické osoby v přechodných finančních potížích na sebe nebudou muset podat až do konce června příštího roku insolvenční návrh. Povinný souhlas věřitelů s prodloužením ochranného moratoria u insolvenčních návrhů bude zrušen.

Návrh má prodloužit období, v němž dlužník dostává vyšší jednorázovou výplatu z jeho obstaveného účtu. Čtyřnásobek životního minima místo obvyklého dvojnásobku se bude vyplácet do konce února 2021 místo konce letošního prosince.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP